Snälla Örnfjäder, svara på frågan!

Hur svårt kan det va', Krister Örnfjäder, att ge ett rakt svar på en enkel fråga?

Skribenterna fortsätter ställa frågan om vad de pengar som satsades på breddning av farleden in till Lucernahamnen har gett tillbaka till invånarna.

Skribenterna fortsätter ställa frågan om vad de pengar som satsades på breddning av farleden in till Lucernahamnen har gett tillbaka till invånarna.

Foto: Lotta Gometz

Debatt2023-05-05 05:11
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jan-Gunnar Johansson har i två artiklar i VT (13/4 och 22/4) försökt förmå Krister Örnfjäder att svara en enkel och konkret fråga: ”Vad har kommuninvånarna fått tillbaka, tack vare att kommunen 2010 investerade/satsade 40 miljoner kronor på att fördjupa och bredda farleden in till Lucerna­hamnen?” (slutnotan hamnade på cirka 50 miljoner kronor). Som vi alla vet, och förhoppningsvis även politikerna, så går ju inte kommungränsen vid Hermanstorp. 

Krister Örnfjäder svarar i VT 19/4 att ”Vi måste bestämma oss för vad vi vill med hamnen” och 29/4 ”prisar” han engagerade medborgare/skattebetalare, dock utan att ge svar på frågan. Han redovisar däremot vilka intäkter Västerviks kommun haft under 2022 i form av nyttjanderättsavgifter och aktie­utdelningar för hamnen. Krister Örnfjäder redovisar även antalet anlöp som gjorts under 2022, vilket innebär i snitt 3,8 anlöp/månad. Inget av inläggen ger svar på Jan-Gunnars väldigt enkla fråga.

Så nu får du, Krister Örnfjäder, ytterligare en chans att svara på frågan:

  • Hur mycket har av dessa intäkter beror på/är en direkt följd av den muddring som gjordes 2010 och hur har kommuninvånarna märkt av detta i form av utökad kommunal service? 

Passar på att komplettera med några ytterligare funderingar, som jag utgår från att du som ersättare i Smålands­hamnar AB och ledamot i Kommunfullmäktige, har svar på:

  • Hur såg investeringskalkylen ut som gjordes i samband med beslutet att investera 40 miljoner, som till sist blev närmare 50 miljoner, för att bredda och fördjupa inloppet till hamnen, det vill säga hur många år räknade man med att det skulle ta innan investeringen betalat sig och kunde generera ett välbehövligt tillskott i till kommunkassan? 
  • Hur ser uppföljningen ut? Är investeringskalkylen ”i hamn”? Eller är det helt enkelt så att politikerna investerar 40 miljoner kronor utan att ha någon som helst uppföljning på vad det genererar tillbaka till skattebetalarna?