Videoklipp

Skisser: Så kan nya högbygget i Västervik komma att se ut

Gamla lasttunnor, fisknät och järnvägsräls • Planerna för Västerviks nya gångstråk

Efter sex år – nu har boende på Skeppsbrokajen tröttnat på alla byggnationer