Alla får bära konsekvensen för politikernas agerande

Fler kunniga, förståndiga och engagerade fritidspolitiker är ett måste om inte stora frågor – och pengar – ska slarvas bort i projekt som inte tillför invånarna något, menar Vänsterpartiets Leif Svensson.

Skribenten berömmer den granskning som gjorts av flygplatsprojektet och påminner om vikten av engagerade politiker.

Skribenten berömmer den granskning som gjorts av flygplatsprojektet och påminner om vikten av engagerade politiker.

Foto: Marie Kerrolf

Debatt2022-11-28 05:23
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Bra jobbat Uppdrag Granskning och bra uppföljning av insändarna från Barbro Bewernick och ”Bekymrad skattebetalare i Västervik”.
De bägge insändarna har tidigare publicerats i VT och ifrågasätter politikerna och de styrande kring hanteringen av flygfältet och dess utbyggnad. Till Janne Näsströms artikel kan man säga att behöver drönarverksamheten ett flygfält för att utveckla sin verksamhet ska vi avsluta detta samarbete.

Verkligheten är nu efter ett intensivt och uppsökande arbete att vi har en flygplats beroende på tre personer: Tomas Kronstål, Harald Hjalmarsson och Björn Ulvaeus. Vem av dessa som varit mest drivande får läsarna fundera över själva och vem som trodde sig tjäna mest bör väl de enskilda svara på. Vare sig Västerviksborna, regionen och ambulansflyget eller näringslivet har tjänat hittills eller kommer att tjäna på detsamma inom överskådlig framtid.

Till Barbros frågor om kostnaden för fler mindre lyckosamma projekt kan följande svar ges: Tallskärshålet kostade cirka 50 miljoner, flygplatsen cirka 12 miljoner, Södra Infarten är svårgreppbar eftersom det tillförs medel fortlöpande men sannolikt cirka 10-20 miljoner, Holiday Club cirka 6,6 miljoner och förhoppningsprojektet biogasmacken med rördragningar till densamma gick minus varje år.

Hur kan det bli så här? Sannolikt många tillfälligheter såsom förhoppningar, ingen livscykelanalys, brist på pengar och för få engagerade politiker.

Samhället är så invecklat idag och bär tyvärr på individens självbestämmande och oberoende, så ingen eller alltför få vill lägga sin fritid på att vara fritidspolitiker. I verkligheten har vi frågor som bästa möjliga framtid för alla, genomgripande arbete från grunden och uthålliga lösningar i ett system som är hållbart för kommande generationer. Detta kräver fler engagerade och kunniga politiker.
Alternativet är att makten samlas på ett fåtal, som kan, vet allt och styr med indirekt demokrati och höga arvoden, tyvärr.

Utan att fråga de andra partierna kan jag påstå att alla vill ha fler kunniga, förståndiga och engagerade fridspolitiker i sina partier annars får alla i samhället bära konsekvensen.