Slarva inte bort en jättechans för flygplatsen

För tio år sedan arbetade jag som konsult för Linköpings kommun i projektet Aerospace Cluster Sweden. Det syftade till att skapa ett flygkluster för att befästa Linköpings ställning som Sveriges flyghuvudstad.

Det är tveksamt om Västerviks styrande har förstått Mommehåls potential när det gäller att testa drönare, menar debattören.

Det är tveksamt om Västerviks styrande har förstått Mommehåls potential när det gäller att testa drönare, menar debattören.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Debatt2022-11-16 05:41
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ett av problemen som projektledaren Urban Wahlberg hade att hantera, var att klustrets utvecklare och tillverkare av obemannat flyg, populärt kallat drönare, inte kunde testa sina farkoster på hemmaplan. Med två helt eller delvis militära flygplatser är nästan hela Linköpings kommun ett restriktionsområde för flyg.

Det fanns funderingar på att etablera ett testcenter på annat håll. Mitt förslag var Västervik. Urban och jag besökte Mommehål och visades runt av dåvarande flygplatschefen Björn Blomstrand. Flygplatsen befanns passa för ändamålet och jag satte Urban i kontakt med kommunledningen.

Sedan dess har jag följt projektet från sidlinjen. Kommunen har slarvat bort en möjlighet att sätta Västervik på världskartan. Det understryks av det pågående kriget i Ukraina där drönare i luften och på vattnet spelar en avgörande roll.
De vunna erfarenheterna kommer att leda till betydande satsningar på drönarutveckling, både vad gäller teknik och metoder för användning. Tester är avgörande i detta arbete och vad som behövs är platser där luftrummet snabbt kan avlysas utan att reguljärt flyg störs. 

Söder om Dalälven är Västervik den största vita fläcken på flygmyndigheternas restriktionskartor i norra Europa, med fritt luftrum upp till 3 000 meter. Här finns alla naturtyper utom fjäll tillgängliga och samordnad utprovning av drönare i luften, på och under vattnet kan genomföras. Här finns även en 1 199 meter lång start- och landningsbana som gör att utvecklare och tillverkare från hela Europa smidigt kan flyga in personal och testobjekt. Lägg till det stor kapacitet i form av hotell och konferenslokaler utanför turistsäsongen. 
Västervik har förutsättningar att bli för drönare vad Arvidsjaur är för biltillverkarnas vintertester. 

Viss verksamhet pågår sedan flera år på flygfältet. Dessutom har landets största forskningsprogram förlagt flera konferenser till Gränsö slott. Programmet heter WASP och inom ramen för det pågår forskning och utveckling om artificiell intelligens och autonom teknik.

Hittills har testerna på Mommehål gällt civila drönare. En utbredd uppfattning är att det handlar om lekverksamhet. Så är inte fallet, men det är tveksamt om Västerviks styrande har förstått testplatsens potential.

Det borde de göra nu, när kriget i Ukraina visar på drönarnas avgörande betydelse. När en teknik blir militärt intressant, då kommer de riktigt stora satsningarna.

Slarva inte bort en jättechans för Västervik på grund av en illa underbyggd dröm om reguljärflyg.

Det är tveksamt om Västerviks styrande har förstått Mommehåls potential när det gäller att testa drönare, menar debattören.
Det är tveksamt om Västerviks styrande har förstått Mommehåls potential när det gäller att testa drönare, menar debattören.