Dags för ett nytt Västerviksuppror?

Efter att ha tittat på Uppdrag gransknings reportage (221109) om den ”tänkta” flygplatsen i Västervik så funderar jag på om det inte är dags att starta ett nytt ”Västerviksuppror”?

Skribenten uppmanar politikerna att inte låta det gå prestige i flygplatsfrågan.

Skribenten uppmanar politikerna att inte låta det gå prestige i flygplatsfrågan.

Foto: Marie Kerrolf

Insändare2022-11-15 06:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hur kan vi tillåta att våra folkvalda politiker gång på gång tillåts misshushålla med våra skattepengar? 10 miljoner på en flygplats som kommer att kräva minst lika mycket till för att överhuvudtaget få kallas flygplats, kanske det dubbla? Miljoner till en förstudie av en eventuell södra infart, Holiday Club som ”bidde en fingertott”, muddring av farleden in till Västervik där inte ett enda fartyg har passerat som behövt detta djup. Det är bara några av de ”idiotprojekt” som passerat under årens lopp.

Till alla kommuninvånare: Jag tycker att vi ska kräva en fullständig redogörelse för vad dessa ”idiotprojekt” kostat och vad vi kommuninvånare/skattebetalare skulle kunnat få i stället.

Vilka är det då som får betala för dessa ”satsningar”? Jo, våra barn/barnbarn och våra gamla. Det är deras behov som får stå tillbaka för politikernas vansinnessatsningar. Senast i torsdagens VT (221110) kunde man läsa om hur rektorerna på kommunens förskolor ser vilka besparingar som behöver göras i deras verksamheter för att budgetarna ska kunna hållas. Alla dessa ”satsningar” skulle räcka långt i deras värld!  

Dan Nilsson (S) hävdar i samma reportage ”att om han skulle tvingas välja mellan flygplats och skola, vård och omsorg så väljer han det sistnämnda alla dagar i veckan”… Så, Dan Nilsson, stå upp för dina ord och visa att du menar allvar! Gör om och gör RÄTT! Låt inte detta bli lika prestigefyllt som alla andra ”galenskaper” i vår kommun.

Det har hänt mycket bra i Västerviks kommun de senaste åren men det hjälper inte upp alla urdåligt fattade beslut från våra folkvalda. Det är väl just det som är tanken med att välja företrädare – att se till att alla vi alla medborgare får ut så mycket som möjligt av våra satsade skattepengar, eller?

Till alla Västerviksbor: Kräv redovisning av vad alla vansinnesbeslut kostat oss skattebetalare och kommuninvånare!

Till alla folkvalda/politiker: Låt det inte gå prestige i detta, som så mycket annat ni hittat på!