Vilka användningsområden finns för flygplatsen?

I syfte att utveckla Västerviks flygplats till en kommersiell och lukrativ flygplats med reguljärt inrikesflyg, bedrevs en intensiv och framgångsrik lobbykampanj av Björn Ulvaeus, lokala näringslivsföreträdare och Region Kalmar län. Såg det ut som.

En stor del av kommunens ledande politiker verkar vilja investera åtskilliga nya skattemiljoner i en flygplats som ingen vet vad den ska användas till, något som insändarskribenten tycker känns märkligt.

En stor del av kommunens ledande politiker verkar vilja investera åtskilliga nya skattemiljoner i en flygplats som ingen vet vad den ska användas till, något som insändarskribenten tycker känns märkligt.

Foto: Marie Kerrolf

Insändare2022-11-14 06:43
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Men verkligheten var att det i hemlighet bedrevs lobbyism inifrån Västerviks kommunhus av kommunens toppolitiker och högt uppsatta tjänstemän. De "uppfann" argument som att flygplatsen var oumbärlig för näringslivet på orten, samt i ett senare skede att flygplatsen behövdes för ambulansflyg. I och med det senare argumentet, tillförde då kommunen åtta miljoner för att möjliggöra verkställande av ambulansflyg.

Det förekom påtryckningsbrev och debattartiklar för att förstärka argumenten för utbyggnad. De var officiellt författade av Björn Ulvaeus, ett flertal lokala näringslivstoppar, samt den dåvarande sjukhuschefen. Det visade sig dock, tack vare undersökande journalister, att brev och artiklar var författade inifrån kommunhuset, av kommunstyrelsens dåvarande ordförande och den dåvarande kommundirektören. Man fabricerade texter som uppgavs vara skrivna av andra. Detta är ett klart bedrägligt och manipulativt förfarande, i syfte att förstärka sin egen agenda gällande förverkligande av prestigeprojekt och storvulna drömmar. 

Vill skattebetalarna i Västerviks kommun ha sådana bedrägliga, omoraliska och oetiska politiker och tjänstemän på de högsta och mest ansvarsfulla posterna i kommunen? Vilka blir konsekvenserna för dessa kommuntoppar avseende detta bedrägliga hantverk? Inga konsekvenser alls? De jobbar hårt på att spä på politikerföraktet!

Vidare förefaller en stor del av kommunens ledande politiker vilja investera åtskilliga nya skattemiljoner i en flygplats som ingen vet vad den ska användas till. Ska kommunen via skattemedel finansiera privat drönarverksamhet? Privat sportflyg? Region Kalmar län säger sig inte se något behov av ambulansflyg. Såväl akuta som planerade sjuktransporter i luften sköts mest och bäst med helikopterflyg, till exempel från skärgårdsöar, från trafikolyckor, från ett sjukhus till ett annat, etcetera.

Vem tror att det i vår tid, år 2022, finns underlag för en reguljär flyglinje mellan Bromma eller Arlanda och Västervik? Affärsflyg är till mycket stor del ersatt med digitala möten via nätet, och den processen har bara börjat. Så vilka användningsområden för flygplatsen ser våra lokalpolitiker framför sig, när man idag vill fortsätta investera många nya miljoner av Västerviksbornas skattepengar i Mommehåls flygplats?