Bullrar det verkligen på Hamngatan?

Svar på debattartikeln "Det är skillnad på politik och juridik, Hjalmarsson!" den 30 oktober.

Störningarna på Hamngatan har blivit mycket mindre, och därför bör en ny mätning göras innan man dömer ut området som för bullrigt för de boende, menar skribenten.

Störningarna på Hamngatan har blivit mycket mindre, och därför bör en ny mätning göras innan man dömer ut området som för bullrigt för de boende, menar skribenten.

Foto: Ingrid Johansson-Hjortvid

Replik2023-11-23 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Insändarskribenten Jonas Christensen tillhör av allt att döma "miljörörelsen" genom sin advokatyr (Jonas Christensen, Miljöjurist, juris dr., Ekolagen Miljöjuridik AB, Uppsala).

Frågan är: På vems uppdrag skriver Jonas Christensen? Har han helt plötsligt hittat en gata i lilla Västervik som riskerar att stängas av på grund av att "någon" störs av trafiken. Är det boende, kommunens stadsplanerare eller vad?

Fakta 1: Hamngatan är stängd för genomfart alla dagar mellan kl 22 och 06 och hastighetsbegränsad till 30 km/tim.

Fakta 2: Ny så kallad tyst asfalt är nyligen lagd på Hamngatan. Den ersatte den gamla som mest var att likna vid en terrängbana med stora skador och potthål, vilket givetvis orsakade buller. Harald Hjalmarsson har sagt (jag håller med), att efter nybeläggningen bör man göra en ny bullermätning och inte förlita sig på gamla "schablonberäkningar", gjorda före nybeläggningen. Givetvis helt relevant med en ny mätning. Varför motsätter sig miljöjuristen en uppdaterad mätning med de nya förutsättningarna? Varför inte låta verkligheten gälla i stället för en karta som inte längre stämmer? Handlar det om "miljöpolitik"?

Hur svårt kan det vara att göra en ny mätning, vilken troligen skulle slå undan benen på den bilfientliga "miljörörelsen" och konstatera att eventuella störningar från trafiken på Hamngatan blivit mycket mindre (vilket man givetvis inte vill). Hamngatan är hastighetsbegränsad till 30 km/tim, vilket respekteras av det stora flertalet bilister, men ingen regel utan undantag, vilket visas i kommunens hastighetsmätning.

Symptomatiskt att Jonas Christensen febrilt staplar paragrafer från lagboken, som försvårar för Västerviks besökare att ta sig till och från vårt centrum.

Nu byggs det på många fastigheter i Västerviks närområde, så det finns stora möjligheter att flytta för den som inte tål att det förekommer trafik i vår lilla stadskärna. Nya boenden byggs på Gränsö, Gertrudsvik och Strömsgatan, snart även på den nuvarande parkeringen vid Stenhamra, och i korsningen Storgatan/Folkparksvägen med flera fastigheter. Inga svårigheter att hitta nya hyresgäster vid Hamngatan om någon vill flytta. Jag har en bestämd känsla av att många gärna bor centralt med närhet till varierad service. 

Frågorna hopar sig. Kanske "firma Ekolagen" kan svara?