Vi vill ha vår skola – inte grillplatser!

"De pengar vi fått för att bygga grillplatser och utegym kan ni politiker däremot behålla, om ni samtidigt tänker lägga ner vår skola och därmed rasera förutsättningarna för att bo och verka i norra kommundelen" skriver föräldrarådet på Ringeltaubska skolan i ett öppet brev till barn- och utbildningsnämnden.
"De pengar vi fått för att bygga grillplatser och utegym kan ni politiker däremot behålla, om ni samtidigt tänker lägga ner vår skola och därmed rasera förutsättningarna för att bo och verka i norra kommundelen" skriver föräldrarådet på Ringeltaubska skolan i ett öppet brev till barn- och utbildningsnämnden.

Öppet brev till barn- och utbildningsnämnden i Västerviks kommun.

Debatt 14 september 2023 05:46
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I norra kommundelen har vi det senaste året fått testa ”medborgarbudget”. Enligt kommunens webbplats är syftet att ”öka lokalt engagemang” och ge oss på landsbygden möjlighet att ”påverka [vår] närmiljö och [vår] bygds utveckling”. 

Nå, lokalt engagemang fick ni se prov på när tjänstemannaförslaget om att lägga ner bland andra Ringeltaubska skolan i Edsbruk blev känt i vintras. Och mer ska det bli om barn- och utbildningsnämnden går vidare med förslaget.

De pengar vi fått för att bygga grillplatser och utegym kan ni politiker däremot behålla, om ni samtidigt tänker lägga ner vår skola och därmed rasera förutsättningarna för att bo och verka i norra kommundelen. För något mer drastiskt sätt att påverka ”bygdens utveckling” finns faktiskt inte.

Den tänkta besparingen med att lägga ner skolan – drygt 2 miljoner kronor om året enligt kommunens utredning – är också kaffepengar i förhållande till vad det kostar att bygga en ny multiarena, att förlänga landningsbanan på flygplatsen och annat som inte ingår i det kommunala kärnuppdraget.

I vintras (VT 10/2) la vi fram våra argument för att behålla Ringeltaubska skolan. Det handlar om likvärdighet i undervisning, restid, fritid och möjlighet till ett lokalt sammanhang för alla barn – inte bara för de barn vars skola blir kvar. Det handlar om vad som är barnens bästa, och att det skiljer sig för olika grupper av barn. Vi lyfte också orimligheten i att våra yngsta barn får bära hela barn- och utbildningsnämndens sparbeting, medan gymnasieskolan och vuxenutbildningen lämnas orörd. 

Det värsta är att kommunen riskerar att ta detta oåterkalleliga beslut utan att få den ekonomiska effekt som är syftet. Vid tidigare skolnedläggningar har flera skolbyggnader funnits kvar i kommunens ägo – kostnaden flyttas bara till en annan budget än BUN:s. Samtidigt är det inte troligt att skolstrukturen blir sådan som kommunen planerar. Precis som vid nedläggningen av Almviks skola, kommer många föräldrar att välja andra skolor än den anvisade, då Överum ligger långt från vanliga pendlingsorter för arbete (VT 10/9).

Då står kommunen där, med nedlagda skolor där lokalkostnaderna kvarstår, en utbyggd skola där platserna inte nyttjas och en landsbygd med sviktande skatteunderlag. För detta handlar inte om budgeten för 2024 – det handlar om ifall Edsbruk med omnejd ska finnas kvar som en bygd där barnfamiljer väljer att bo.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa