Orättvist att kollektivt bestraffa alla politiker

Svar på debattartiklar om flygplatsen.

Hur kan någon överhuvudtaget fortsätta och bygga ut en flygplats med tanke på den klimatomställning, som pågår just nu? frågar sig debattören apropå den senaste tidens debatt om Västerviks flygplats och dess framtid.

Hur kan någon överhuvudtaget fortsätta och bygga ut en flygplats med tanke på den klimatomställning, som pågår just nu? frågar sig debattören apropå den senaste tidens debatt om Västerviks flygplats och dess framtid.

Foto: Marie Kerrolf

Debatt2022-11-18 05:33
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tack till insändarna från ”Bekymrad skattebetalare i Västervik” och Barbro Bewernick.

Tyvärr är inte massmedia alltid så belysande, som man skulle önska. Men kollektiv bestraffning, genom att kalla alla politiker omdömeslösa, är orättvist. Vi har i alla nämnda verksamheter röstat för avslag. 

Kollektiv bestraffning fungerar inte som metod. Skulle alla politiker säga upp sig – vad har vi då?

Det kanske var tur att vi inte skrev en uppföljning kring flygfältet efter Uppdrag Gransknings väl genomförda arbete om Västerviks flygplats. Vi var inne på och diskuterade om en folkomröstning men tycker det är bättre om opinionen kommer direkt från medborgarna, vilket Barbro Bewernick diskuterar i sin insändare.

Flera säger att vi som parti bara säger nej och det stämmer inte utan tvärtom om man tittar på politiska protokoll, där vi är flitiga förslagsställare på förebyggande, främjande, skolsatsningar, omvårdnadssatsningar och infrastruktur som kollektivtrafik, fjärrvärmeverk, vatten och avlopp. Vi ska ägna oss åt kärnverksamheten i kommunen. 

Vi stödjer den aviserade opinionen mot flygfältets etablering och utveckling och har även föreslagit alternativ verksamhet för området.

Hur kan någon överhuvudtaget fortsätta och bygga ut en flygplats med tanke på den klimatomställning, som pågår just nu? Vi har just nu den varmaste åttaårsperioden sedan temperaturmätningar inleddes.