Medveten vantolkning av Dan Nilsson (S)

Jon Sjölander (M) är kritisk till hur kommunalråd Dan Nilsson (S) hanterade svaret på hans debatt om hur kommunen styrs.
Jon Sjölander (M) är kritisk till hur kommunalråd Dan Nilsson (S) hanterade svaret på hans debatt om hur kommunen styrs.

Svar på debattsvaret "Oförskämda anklagelser om korruption" den 21 maj.

Debatt 27 maj 2022 20:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I min ursprungliga debattartikel försökte jag på ett pedagogiskt sätt lyfta fram vikten av en tydlig och principfast ledning och styrning, där beslut fattas i rätt ordning och med ett väl underbyggt beslutsunderlag baserat på samhällsekonomiska analyser. Jag lyfte också några exempel av de ärenden som vi kunnat följa de senaste månaderna i media, där både medborgare och medarbetare varit berörda. Avslutningsvis lyfte jag fram de risker jag såg med en alltför otydlig styrning och ledning som ytterst kan ge negativa konsekvenser för medborgaren och för medarbetaren. Försvagad demokrati, dålig insyn, bristande följsamhet, öppning för korruption och sämre arbetsmiljö var några av de risker jag valde att lyfta fram.  

När du svarar är det en av de mest vantolkade debattsvar jag någonsin tagit del av.

På oklara grunder väljer du mycket ohederligt att anklaga mig för att påstå att det förekommer korruption i kommunen, i syfte att få läsaren och medarbetarna att tro något om mig som är helt felaktigt.  

Du försöker genom denna ohederliga och grova vantolkning vända medarbetarna mot mig genom att påstå att jag anklagar kommunen för korruption och samtidigt lyfta fram dig själv genom att hävda att du självklart står bakom alla medarbetare. Syftet med din vantolkning och snedvridning är givetvis att flytta fokus och skruva debatten till din fördel och använda medarbetarna som en sköld för att slippa svara på mina frågor hur du ser på hela situationen och om du är nöjd? Det är otroligt lågt av ett kommunalråd men säger samtidigt en hel del om hur du är som ledare och politiker.  

Sist men inte minst försöker du vrida debatten till att jag skulle vara emot satsningar som Gotlandsbåten, Flygplatsen eller Simson. Inget kunde vara mer fel och det vet medborgarna och väljarna. Däremot är jag emot hur dessa ärenden under längre tid har hanterats av dig, vilket tyvärr också har drabbat både medborgare och medarbetare.  

Jag respekterar att vi kan ha olika syn på hur ledning och styrning ska fungera men jag uppskattar inte att du medvetet vantolkar min debattartikel där mitt syfte är att diskutera och debattera hur kommunen genom tydligare ledning och styrning kan utvecklas. Medarbetarna och medborgarna i vår kommun förtjänar en högre nivå i debatten.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa