Är du nöjd med situationen, Dan Nilsson?

Vi har under en längre tid kunnat följa flera olika ärenden i kommunen, både långa och korta, med en gemensam nämnare. De har vållat stor frustration, innefattar offentliga konflikter och missförstånd mellan medborgare, politik och tjänstemän.

Frågan om Gotlandsfärjans placering är en av  de frågor där politikernas agerande kännetecknats av otydlighet, menar Jon Sjölander (M), till höger, och undrar om kommunalråd Dan Nilsson (S) är nöjd med den situation som uppstått i kommunen.

Frågan om Gotlandsfärjans placering är en av de frågor där politikernas agerande kännetecknats av otydlighet, menar Jon Sjölander (M), till höger, och undrar om kommunalråd Dan Nilsson (S) är nöjd med den situation som uppstått i kommunen.

Foto: VT/Montage

Debatt2022-05-14 06:16
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Västerviks flygplats, Simson, Gotlandsbåten är bara några ärenden i raden som tyvärr skapat stora rubriker men också vållat stora diskussioner och kostat kommun och medborgare både tid och pengar.  

Av den anledningen ställer jag följande fråga till Dan Nilsson (S), kommunalråd i Västerviks kommun:

• Vad är din bild av den här situationen och är du nöjd med situationen?  

För att du ska komma igång med tankeverksamheten ska jag ge dig min bild av situationen.  

Jag anser att alltför stort fokus läggs på att behålla makten eller att i första hand ge sken av kontroll, i stället för att lösa de riktiga problemen och utmaningarna vi har framför oss. Detta blir mer märkbart ju närmare valet vi kommer.  Det skapar irritation, prestige och låsningar framför lösningar. Kommunen leds av dig som kommunalråd utan tydliga linjer och principer samt genom ett alltför otydligt uppdrag, inklusive visionen om ”Bättre livskvalitet”, där målen byggs upp för att i första hand kunna redovisas som uppnådda, framför den nytta vi är i behov av att uppnå. Otydliga uppdrag, mål och vision skapar utrymme för tolkningar och därmed risken för att saker går fel.

Vidare är rollfördelningen mellan politik och tjänstemän otydlig. Otydliga roller, ansvar, delegering och mandat är ett vanligt organisatoriskt hinder för att lyckas. Delegationsordning finns i kommunen men dess funktion går att diskutera. Otydligheten skapar förvirring för medborgaren, tjänstemännen men också för oss ledamöter i kommunstyrelsen. Vem leder och vem styr i kommunen? Vem bär det yttersta ansvaret? Otydligheten kan i värsta fall missbrukas och ärenden, ansvar och roller kan då växla mellan politik och tjänsteman i syfte att nå eventuella bakomliggande mål eller överenskommelser. Ytterst slår allt detta mot medborgaren och demokratin men också mot våra tjänstemän och dess arbetsmiljö. Otydlighet skapar givetvis också risk för att starta spekulationer, eller i värsta fall utveckla korruption i stort och smått.  

Ett exempel är principen kring muntliga avtal. Vid en intervju med SVT Småland den 27 april, gällande ärendet kring Gotlandsbåten säger du ”att ett muntligt avtal gäller såväl som ett skriftligt avtal”. I detta uttalande öppnar du dörren för något som direkt blir ett hot mot demokratin men det sänder också en signal till organisationen hur du ser på tydligheten och transparensen i kommunen. Det öppnar tyvärr också för utveckling av korruption. Enligt mig ska en kommun inte göra muntliga avtal. Alla beslut vi fattar måste fattas i rätt ordning men, framförallt vara öppna, transparenta och spårbara för beslutsfattare och medborgaren. Besluten ska vara ordentligt uppbyggda med fakta och samhällsekonomisk konsekvensanalys. Vilket betyder att vi som beslutar vet vad vi fattar beslut om samt vilka konsekvenser det medför. Det är vi skyldiga våra medborgare och skattebetalare men också våra tjänstemän. Jag är trött på att ständigt hamna i gisslansituationer som ledamot i kommunstyrelsen där vi tvingas fatta beslut utan att se hela bilden eller fatta beslut i fel ordning.

Så: Vad är din bild av den här situationen och är du nöjd med situationen, Dan Nilsson?