Oförskämda anklagelser om korruption

Kommunstyrelsens ordförande Dan Nilsson (S) ger svar på tal på Jon Sjölanders (M) kritik.
Kommunstyrelsens ordförande Dan Nilsson (S) ger svar på tal på Jon Sjölanders (M) kritik.

Debatt 21 maj 2022 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på debattartikeln "Är du nöjd med situationen, Dan Nilsson?" den 14 maj.

Hej Jon Sjölander, du undrar om jag är nöjd. Ja vi ska se hur nöjd jag är:

Låt oss börja med det allvarligaste först: Du insinuerar korruption i svepande ordalag flera gånger. Om du har några som helst misstankar om korruption så har du en skyldighet att agera. Vilka misstankar har du eftersom du nämner det återkommande i din text? Är dessa korruptionsmisstankar något som ditt parti också delar?

Det är med en viss förvåning som jag sett en helomvändning ifrån dig, Jon, när det gäller flygplatsen, Gotlandstrafiken och Simson. Alla har givetvis sin fulla rätt att byta åsikt, men eftersom vi socialdemokrater och ni moderater historiskt sett har varit överens om viktiga och övergripande utvecklingsfrågor så måste jag säga att det känns väldigt bekymmersamt. Därför känner jag mig tyvärr tvungen att än en gång ställa frågan: Är det du, Jon Sjölander, eller är det Moderaterna i Västerviks kommun som bytt uppfattning om både flygplatsen och Gotlandstrafiken?

När det gäller delegationen av beslut till olika tjänstemän har det mig veterligen rått konsensus när vi fattat beslut om dessa. I Västerviks kommun, precis som i alla andra kommuner, anställs medarbetare med olika kompetenser för att utföra många olika arbeten. Det är därför heller inte konstigt att vi anställer medarbetare som i sin yrkesroll gör bedömningar och fattar beslut, såsom socialsekreterare eller mark- och exploateringsingenjörer.

När det gäller det sistnämnda så har vi varit överens om att vi anställer specialistkompetens för att arbeta med den typen av frågor. De flesta ser orimligheten i att få upp alla ärenden som i dagsläget avgörs av tjänstemän till politisk behandling i kommunstyrelsen. Byråkratin skulle bli mycket omfattande och väntetiderna långa.

Det är ändå lite förvånande att en moderat politiker som ofta pratar om att kommunens kostnader behöver sänkas inte verkar ha några gränser för hur mycket ny administrativ börda vi ska lägga på den kommunala organisationen i form av nya kontrollpunkter och pappersarbete. Vi socialdemokrater är absolut för en stark och stadig kommunorganisation som fattar rättssäkra och demokratiska beslut, men vi fördelar hellre nya pengar direkt till välfärden i skolan och omsorgen än till en ökad regelbörda.

När politiker inte har förmågan att stå bakom tidigare fattade beslut skapas oro, merarbete och osäkerhet bland våra medarbetare. Det ser jag som ett problem, Jon Sjölander. Att din insändare dessutom är rent oförskämd får jag kanske leva med personligen. Det ingår i uppdraget som kommunstyrelsens ordförande ibland och jag ska anstränga mig för inte dras ner på din nivå.

Jag tycker att det bekymmersamt när en politiker i kommunstyrelsen på det här sättet sår misstro mot kommunens olika företrädare och medvetet verkar vilja skapa splittring mellan olika grupper. Det är helt klart inte präglat av samma samförståndsanda som tidigare har skapat stabilitet och utveckling i vår kommun under lång tid. Jag tror att de flesta partiers sympatisörer ser samma sak och att de delar min oro.

Låt oss snabbt nämna muntliga överenskommelser eller avtal. Det är, oavsett vad Jon Sjölander tycker och tänker, så att dessa gäller. I detta fall så gällde det tills ett skriftligt var påskrivet.

Här har du min bild. Jag känner mig trygg och stolt över att vi har kompetenta medarbetare som vågar ta egna initiativ och fatta beslut. Till och med nöjd. Jag känner mig också nöjd och stolt över att vi har en politisk ledning som vill utveckla hela Västerviks kommun.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa