Folkomrösta om Tjustbanans framtid

Att förbättra väg 35 är ett bättre alternativ än att till varje pris rädda Tjustbanan, tror Lennart Brewitz, som dock välkomnar en folkomröstning i frågan.

Att förbättra väg 35 är ett bättre alternativ än att till varje pris rädda Tjustbanan, tror Lennart Brewitz, som dock välkomnar en folkomröstning i frågan.

Foto: Mikael Sönne/Marie Kerrrolf

Debatt2023-03-18 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Socialdemokraterna (S) skriver den 27/2-23 och Moderaterna (M) den 6/3-23 i VästerviksTidningen (VT) att de slåss för Tjustbanans överlevnad och att invånarna förtjänar en allmän kommunikation som de kan lita på och som kan bidra till arbetsmarknadsförstoring.

Men detta kan väl landsvägs- och luftburen trafik också stå till tjänst med. Så varför investera skattemiljarder i just Tjustbanan?

Är den så billig i drift, så överhopad med trafikanter, så driftsäker, så toppmodern, så miljövänlig, så bekväm, så hållbar, så väl underhållen, så snabbgående, så välbehövlig för alla, att den bör ha ett fortsatt liv? Knappast! Inte så konstigt att det saknas motiveringar i partiernas argumentation. Dessa finns inte!

undefined
Att förbättra väg 35 är ett bättre alternativ än att till varje pris rädda Tjustbanan, tror skribenten, som dock välkomnar en folkomröstning i frågan.

Tjustbanan har en uråldrig sträckning, lär inte bli elektrifierad och inte heller rätas ut eller moderniseras. Underhållet är eftersatt vilket gör att banan ofta stängs av. För att öka driftsäkerheten måste banan spårupprustas, trädsäkras och plankorsningar byggas om vilket kostar totalt 351 miljoner enligt Region Kalmars utredning från 2020.

28 personer reste per avgång med Tjustbanan i fjol av vilka hälften åkte över länsgränsen och banan går cirka 30 miljoner back varje år enligt Kalmar Läns Trafik (KLT). Ifall all persontrafik istället skulle gå med buss så skulle kostnaden reduceras med 60 procent, säger deras utredningar! Och inte heller fraktas det något gods. Tjusts företagares godsleveranser sker med lastbil. 

Om all persontrafik istället skulle gå med vanlig buss så skulle utsläppen av fossilt koldioxid minska drastiskt enligt Trafikverket och även trafik med gårdagens bilpark skulle vara betydligt miljövänligare. Vår framtida miljö kommer att förbättras av morgondagens trafik med elbilar och elbussar!

En konstruktiv lösning för transport till och från Västerviks hamn kunde vara att behålla järnvägen från Lucerna till Mommehåls nya industriområde och där skapa en terminal för lastbilsbunden containertrafik. Där skulle morgondagens ellastbilar och övriga fordon också kunna utnyttja den nyskapade högeffektiva laddstationen.

Förutsättningar för ett statligt engagemang i tågtrafiken på Tjustbanan finns också beskrivet i en utredning gjord av Trafikverket där man klart och tydligt konstaterar att en insats för att förbättra trafiken längs Tjustbanan inte är en prioriterad åtgärd. 

Om Tjustbanans slutstation nu också skulle bli i förorten Tannefors så påverkar det även resandet negativt. Och de nya tåg som Region Kalmar län har beställt kostar enligt VT 2/1-20 hisnande 2,1 miljarder vilket torde betyda närmare 1 miljard för Tjustbanans andel. Tyvärr minskar dessa inte restiden!

undefined
Lennart Brewitz

Så politiker, tänk om! Satsa i stället på att förbättra väg 35 till Trafikverkets nya typ av 90-väg med räfflad mittremsa och två till tre omkörningsfält per mil. Den typ av väg som Trafikverket prioriterar före 2+1 väg. Detta skulle ha mycket stor betydelse för vår arbetsmarknad, företagen, miljön, turismen, majoriteten av invånarna, än en satsning på en föråldrad Tjustbana. Hållbara och miljövänliga transporter både på marken och i luften kommer i framtiden som sagt att skötas av stora och små på olika sätt elektrifierade fordon.

Förresten! Varför inte höra vad människorna i norra Kalmar län vill att man satsar på. Bjud in till ett öppet seminarium, en medborgardialog eller varför inte till en lokal folkomröstning och fråga om invånarna tycker att det är rätt att lägga skattemiljarder på en uråldrig Tjustbana. Eller om man i stället skulle satsa på en förbättrad infrastruktur för framtidens landsvägs- och luftburna trafik med eldrivna fordon. En sådan satsning skulle gynna betydligt fler invånare i Tjust.