Hotet mot tågbanorna är S-politik

Svar på debattartikeln "Vi slåss för Stångådals- och Tjustbanornas överlevnad."

"Vi sa tidigt nej till nya stambanor och krävde större statliga satsningar på länets infrastruktur, inklusive Stångådals- och Tjustbanan. Det fortsätter vi med, trots att landet nu har en M-ledd regering", skriver debattörerna.

"Vi sa tidigt nej till nya stambanor och krävde större statliga satsningar på länets infrastruktur, inklusive Stångådals- och Tjustbanan. Det fortsätter vi med, trots att landet nu har en M-ledd regering", skriver debattörerna.

Foto: Marie Kerrolf

Debatt2023-03-06 17:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou (S) och sju socialdemokratiska kommunalråd proklamerar att de slåss för Stångådals- och Tjustbanans överlevnad. Sträckorna hotas enligt skribenterna av att regeringen valt att stoppa den förra S-regeringens satsning på nya stambanor för höghastighetståg mellan storstäderna. Ett ologiskt resonemang.

Sanningen, som debattörerna vill skyla över, är att åtta år med S-ledda regeringar har försatt länet i den här situationen. Underhållsskulden på järnväg och väg är på väg mot hundra miljarder. Elva riksrevisionsrapporter har kritiserat den S-ledda regeringens oförmåga att styra Trafikverket. Projekt blir kraftigt fördyrade och försenade, och Trafikverket har tillåtits växa med nästan 50 procent fler anställda på åtta år. Tillsammans med höghastighetståg innebär det en miljardrullning, som långsiktigt påverkar befintliga vägar och järnvägar i hela Sverige. Det är alltså Socialdemokraternas nationella politik som hotar Stångådals- och Tjustbanan. En politik som S i Kalmar län lojalt har försvarat. Vi sa däremot tidigt nej till nya stambanor och krävde större statliga satsningar på länets infrastruktur, inklusive Stångådals- och Tjustbanan. Det fortsätter vi med, trots att landet nu har en M-ledd regering.

Nya stambanor för höghastighetståg kostar lågt räknat 400 miljarder kronor, beräknas stå klara år 2050 och vara klimatneutrala år 2070. Det är en onödig och absurt dyr satsning. Pengarna behöver i stället användas för att stärka befintliga järnvägar, bygga nya och bättre vägar, rusta för elflyg och vätgas, ställa om alla färdslag till fossilfrihet samt skapa bättre godsflöden och utökade pendlingsmöjligheter för fler jobb och bättre tillväxt. 

Valresultatet innebar ett stopp för Socialdemokraternas kohandel med V och MP om nedlagda flygplatser, sämre vägar och satsningar på dyra höghastighetståg. Dragkampen mellan landets regioner om de statliga resurserna kommer dock att vara fortsatt hård. S i Kalmar län ska därför ha en eloge för att de äntligen har vaknat till liv och tillsammans med oss Moderater vill slåss för ökade statliga satsningar på vägar och järnvägar här i Kalmar län. Tänk att allt som krävdes var ett regeringsskifte.