Vi slåss för Stångådals- och Tjustbanornas överlevnad

"Nu när regeringen har grusat förslaget om nya stambanor kräver vi att de fullföljer sina löften kring satsningar på regionala banor. Invånarna i Kalmar län och våra kommuner förtjänar bättre än brutna löften och luftslott. De förtjänar banor som de kan lita på och resa med", skriver S-politiker från länet.

"För Stångådals- och Tjustbanorna är stationsläget i Linköping avgörande. Möjlighet för resenärer från Kalmar län att på ett enkelt sätt ansluta till stambanor måste säkerställas", skriver S-debattörerna.

"För Stångådals- och Tjustbanorna är stationsläget i Linköping avgörande. Möjlighet för resenärer från Kalmar län att på ett enkelt sätt ansluta till stambanor måste säkerställas", skriver S-debattörerna.

Foto: Marie Kerrolf

Debatt2023-02-26 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I somras kunde vi glädjas över att Stångådals- och Tjustbanorna pekades ut som prioriterade områden i den nationella infrastrukturplanen. Den socialdemokratiska infrastrukturministern underströk att banorna skulle finnas med i satsning med omfattande underhållsåtgärder. Då sågs en öppning där satsningar på banorna äntligen kunde bidra till att skapa en robust trafik som kunde bidra till arbetsmarknadsförstoring. Äntligen fanns tankar kring att låsa upp vårt läns stora potential med i nationell plan. 

undefined
"För Stångådals- och Tjustbanorna är stationsläget i Linköping avgörande. Möjlighet för resenärer från Kalmar län att på ett enkelt sätt ansluta till stambanor måste säkerställas", skriver S-debattörerna.

Under de senaste veckorna har tankarna kring arbetsförstoring fått sig en rejäl törn. Upprinnelsen till de senaste veckornas ödesdigra besked kan egentligen härledas tillbaka till slutet av 2022. I december förra året gav den nya SD-, M-, KD- och L- regeringen formellt uppdrag till Trafikverket att avsluta planeringen av nya stambanor. Ett mycket tråkigt besked tycker vi socialdemokrater, som vidhåller att de nya stambanorna behövs om vi långsiktigt ska stärka kapaciteten gällande tågtrafiken i landet. Trots det var det nog många i vårt län som lyssnat på lokala M- och KD- företrädare och tänkte att nedläggningen av stambaneprojektet var en förträfflig utveckling, som skulle innebära frigjorda resurser till satsningar på regionala banor. I valrörelsen beskrev nämligen lokala M- och KD- företrädare stambanorna som ”gökungen i boet” som stjäl resurser som hade kunnat användas till satsningar på just Stångådals- och Tjustbanorna. Nu när deras partikollegor lagt ned stambaneprojektet, nu när resurserna skulle ha frigjorts, vad har då hänt med satsningarna på Stångådals- och Tjustbanorna? 

Likt så många andra löften och stora ord från den SD-bakbundna regeringen har leveransen uteblivit. Inte bara det, förutsättningarna har blivit ännu sämre. Nästan vart tredje tåg på Tjustbanan ersätts av buss och olyckorna till följd av bristande underhåll har nästintill avlöst varandra. Resenärerna i vårt län förtjänar bättre. I nuläget tvingas regionen se över bland annat huruvida vissa av de dagliga turerna på banan tillfälligt behöver växlas över från tåg till buss fram till dess att banan har en tillfredställande kvalitet. Vi kräver att Trafikverket fullföljer sina åtaganden för att möjliggöra en tillförlitlig trafik. 

undefined
"För Stångådals- och Tjustbanorna är stationsläget i Linköping avgörande. Möjlighet för resenärer från Kalmar län att på ett enkelt sätt ansluta till stambanor måste säkerställas", skriver S-debattörerna.

Nyligen kom dock ytterligare ett dråpslag som mycket väl skulle kunna innebära spiken i kistan för Stångådals- och Tjustbanorna. Trafikverket föreslår att banan ska ha Tannefors norra som slutstation i Linköping, och alltså inte ansluta till centralstationen som planeras i samband med bygget av Ostlänken. För Stångådals- och Tjustbanorna är stationsläget i Linköping avgörande. Möjlighet för resenärer från Kalmar län att på ett enkelt sätt ansluta till stambanor måste säkerställas. 

Nu när den SD-, M-, KD- och L- ledda regeringen har grusat förslaget om nya stambanor kräver vi att de fullföljer sina löften kring satsningar på regionala banor. Invånarna i Kalmar län och våra kommuner förtjänar bättre än brutna löften och luftslott. De förtjänar banor som de kan lita på och resa med.