De brutna löftenas brigad slår till igen

Slutreplik på debattartiklar om Tjust- och Stångådalsbanans överlevnad.

"Länets invånare kan trots allt inte åka till jobbet eller plugget på regeringens löften", skriver debattörerna i en slutreplik på debatten om Tjust- och Stångådalsbanornas framtid.

"Länets invånare kan trots allt inte åka till jobbet eller plugget på regeringens löften", skriver debattörerna i en slutreplik på debatten om Tjust- och Stångådalsbanornas framtid.

Foto: Ulrik Alvarsson

Debatt2023-03-12 12:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi Socialdemokrater i Kalmar län har framhållit det skriande behovet av satsningar och upprustningar på Stångådals- och Tjustbanorna. Vi har också starkt motsatt oss den nådastöt som Trafikverkets förslag om stationsläge i Linköping innebär för Stångådals- och Tjustbanorna. Det Trafikverket föreslår är att banorna ska ha Tannefors norra, som slutstation i Linköping, och alltså inte ansluta till centralstationen som planeras i samband med bygget av Ostlänken. Ett förödande förslag för vårt läns resenärer. 

Vi gläds över att även Moderaterna i länet varit eniga med oss i kritiken både mot Trafikverkets bristande banunderhåll och mot stationslägesplanerna. I deras replikvår tidigare artikel kommer tyvärr Moderaterna med en hel del halvsanningar och bortförklaringar. Vi ställde en enkel fråga baserat på deras löften i valrörelsen att resurser skulle frigöras till regionala banor om bara stambaneprojektet lades ned. Frågan löd: nu när Moderaternas partikollegor i regeringen lagt ned stambaneprojektet, nu när resurserna skulle ha frigjorts, vad har då hänt med satsningarna på Stångådals- och Tjustbanorna?

I stället för att svara på frågan upprepar Moderaterna i sin replik att nedläggningen av stambaneprojektet innebär att befintliga järnvägar kommer att stärkas. Men de pengarna har våra regionala banor inte sett ett öre av. Moderaterna fortsätter på sin inslagna väg att lova runt och hålla tunt. Att överhuvudtaget komma på ett enda vallöfte som SD-, M-, KD- och L- regeringen lyckats infria är oerhört svårt. Den nuvarande regeringen liknar mest de brutna löftenas brigad. 

En sak har dock Moderaterna i vårt län rätt i. Vi behöver slåss för ökade statliga satsningar på vägar och järnvägar här i Kalmar län. Det arbetet behöver vi göra tillsammans och Moderaterna i länet behöver göra sitt yttersta för att påverka sina partikollegor i regeringen. En mycket god start vore att löftet om frigjorda resurser faktiskt infriades, för fakta är att det enda regeringen hittills gjort är att lägga ned omfattande infrastruktursatsningar. Det är dags att de brutna löftenas brigad börjar leverera i stället för att komma med undanflykter. Länets invånare kan trots allt inte åka till jobbet eller plugget på regeringens löften. 

Angelica Katsandiou (S), regionstyrelsens ordförande
Peter Wretlund (S), regionråd och kollektivtrafiknämndens ordförande 
Helen Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande, Vimmerby
Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande, Kalmar
Jonas Erlandsson (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Högsby
Robert Rapakko (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Mönsterås
Tomas Söreling (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, Hultsfred
Dan Nilsson (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, Västervik