Vill kommunen verkligen behålla oss efter vår examen?

"Varför satsa på att erbjuda utbildningar på landsbygden men inte rimliga tjänster?" frågar sig ett antal studenter som pluggar till förskollärare i Västervik.
"Varför satsa på att erbjuda utbildningar på landsbygden men inte rimliga tjänster?" frågar sig ett antal studenter som pluggar till förskollärare i Västervik.

På Campus Västervik kan man läsa till förskollärare. Campuset är i kommunal regi och driver samarbeten med olika universitet för att kunna erbjuda högskoleutbildningar även på landsbygden.

Debatt 24 december 2022 06:34
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det verkar dock oklart om kommunen vill behålla och anställa oss studenter när vi tagit vår examen. Den senaste tiden har både rektorer (VT 10/11) och pedagoger (VT 10/12) larmat om ohållbara förutsättningar för att kunna utföra sina uppdrag. Även politiker håller med om att nuvarande situation inte är bra (VT 15/12). Det påverkar barnens omsorg och utbildning och pedagogernas arbetsmiljö och hälsa. För hög ljudnivå stressar både barn och personal och skapar oroliga barngrupper. Barnens behov blir inte tillgodosedda och de får inte den trygga miljö de har rätt till. Hur kommer dagens förskola påverka barnen i framtiden?

Under utbildningens praktik får vi studenter själva bevittna hur kommunen prioriterar förskolans verksamhet. Barngruppernas storlek är på många ställen alldeles för stora, Skolverket rekommenderar att yngrebarnsavdelningar inte ska vara större än 12 barn och att storabarnsavdelningar inte ska ha mer än 15 barn. Förskolorna som lyckas hålla nere barngrupperna i de storlekarna tycks gå att räkna på ena handens fingrar.

Statistiken säger att antalet för stora barngrupper har ökat med 11 procent mellan 2019 och 2021. Vad statistiken blir för detta och nästkommande år vet vi inte, men när rektorerna vittnar om en omöjlig budget och politikerna håller med så ser det inte ut att vända. Samtidigt har andelen personal med förskollärarexamen minskat i Västervik.

Vi frågar oss hur kommunen tänkt locka oss studenter att stanna kvar och arbeta på förskolorna här. Är det med ingångslöner som konkurrerar med andra kommuner? Dessvärre inte. I Västervik är ingångslönen 29 000 kr. Medellönen är på 32 080 kr. Kommunerna runt omkring ligger högre, nästan allihop. Hultsfred, Vimmerby, Oskarshamn, Valdemarsvik, Linköping och Norrköping är attraktivare vad gäller lön och storlekar på barngrupper.

Varför satsa på att erbjuda utbildningar på landsbygden men inte rimliga tjänster? Kommunen riskerar att högskoleutbilda sina invånare och sedan förlora deras kompetens till andra kommuner. Vilka ska ni då lämna era barn till?


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa