Anonymiteten påverkar på olika sätt.

Svar på debattsvaren i frågan om möjligheten till anonymitet.

Anonyma skribenter på nätet kan påverka opinionen i samhället i en viss fråga åt ett håll som inte alltid är varken seriöst, adekvat eller optimalt, menar skribenten.

Anonyma skribenter på nätet kan påverka opinionen i samhället i en viss fråga åt ett håll som inte alltid är varken seriöst, adekvat eller optimalt, menar skribenten.

Foto:

Debatt2023-06-08 06:38
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Anonym kritik fungerar olika beroende på om den är riktad mot sak eller mot person. Påverkanseffekten gentemot enskilda personer har den sista tiden diskuterats i några artiklar skrivna av bland annat Janne Näsström på debattsidorna i Västerviks-Tidningen (VT). De handlar om hans upplevelse av kritik och skitsnack mot honom som person, på och utanför nätet. Denna kritik är oftast anonymt förmedlad, eller rättare sagt nästan alltid anonymt förmedlad, och blir en trist påminnelse om människors tillkortakommanden när det gäller etik och moral i vårt dagliga liv på nätet och ute i vår verklighet.

Sådan påverkan har även jag blivit starkt utsatt för vid ett antal tillfällen. Särskilt när ett visst markområde på en viss plats mitt i centralaste Västervik togs ifrån invånarna av starkt styrande kommunala krafter och sedermera också skänktes bort till av allmänheten väl kända och penningstarka marknadskrafter.

Den anonymitet som jag dock ville påtala i min debattartikel "Anonyma insändare och förödande gilla-knappar" i VT den 20 maj gällde den anonymitet som påverkar, förvränger och ibland avsiktligt misstolkar innehållet i en artikel i själva sakfrågan med hjälp av möjligheten att få vara anonym. Denna påverkan blir oftast svårtolkad då den anonyme skribenten inte direkt behöver ta ansvar för sin åsikt. De är inte heller alltid seriöst skrivna, håller sig inte alltid till själva sakfrågan och framhäver ibland rena osanningar. Och är det författaren, innehållet, formuleringarna eller något annat man har stött sig på i artikeln?

Vad dessa anonyma skriftliga kommentarer och oförståeliga gilla-knapp-resultat gör är att de också kan påverka opinionen i samhället i en viss fråga åt ett håll som inte alltid är varken seriöst, adekvat eller optimalt. Denna mediala misstyrning, om man törs kalla det så, anser jag är betydligt värre än om man kallar mig för en flummig j---a skitstövel och ber mig hålla käften och koncentrera mig på att jaga möss i mitt halmhus.

Denna kan man tycka många gånger onödiga anonyma verksamhet, ofta driven av mediala troll, som har synpunkter på sakfrågorna i namngivna skribenters debattartiklar kan ibland också som sagt relativt fundamentalt tyvärr påverka hela vårt samhälles utveckling.

 
 
 
 
 
 
Läs mer om