S föll kraftigt i landstingsvalet

Socialdemokraterna föll kraftigt i landstingsvalet. Tyngst var kanske fallet i Överum.

11 september 2018 17:26

Västervik är landets bästa sjukhus i sin storleksklass. Landstinget har haft ekonomiska överskott under en lång följd av år. Vården i länet får fina omdömen i den nationella patientenkäten.

Ändå tycks väljarna inte vara nöjda. Socialdemokraterna backade mer i landstingsvalet än i kommun- och riksdagsvalen. Lägg därtill att koalitionskamraten Miljöpartiet åker ur.

Vad beror socialdemokraternas tillbakagång i landstinget på?

– Jag tror att det är en del i en rikstrend. Sedan ska man komma ihåg att vårt resultat i förra valet var historiskt höga siffror, säger Lena Segerberg, landstingsråd (S).

Tydligast syns utvecklingen i Överum. I valet 2010 fick Socialdemokraterna 61 procent av rösterna där. Sedan dess har stödet halverats till dagens 31 procent. Under samma tid har Liberalerna gått från 2,5 procent 2010 till 22 procent i år. Det ligger nära till hands att fråga en viss person om förklaringen: Göran Nilsson, Liberal landstingspolitiker och läkare.

Under tio år drev han ortens vårdcentral i egen regi. Han lämnade vårdcentralen efter en konflikt med landstinget. Nilsson, och flera andra privata vårdgivare, anser att de inte kan driva verksamhet i Kalmar län på jämbördiga villkor med landstingets egna hälsocentraler.

– Landstinget täcker upp förluster och tar kostnader bakvägen för de egna hälsocentralerna, säger han.

De senaste åren har vårdcentralen i Överum stått tom trots utfästelser från den rödgröna majoriteten.

– Vi har inte lyckats hitta en lösning, och jag beklagar det. Liberalerna har drivit frågan väldigt hårt tillsammans med läkaren, säger Lena Segerberg.

– Man har svikit ett löfte, säger Göran Nilsson.

När Göran Nilsson får förklara tillbakagången för Socialdemokraterna i norra Kalmar län så hänvisar han till att det finns fler hälsocentraler som haft problem med bemanningen. I Västervik finns en oro för att sjukhuset avlövas, när viss kirurgi förts över till andra sjukhus.

Lena Segerberg påpekar att i övriga länet har inte Liberalerna gått fram på samma sätt. Istället är det Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet som ökat när Socialdemokraterna gått bakåt. Hon säger också att hon fortfarande tror att man ska hitta en lösning för Överum, och Gamleby där läget också varit tufft.

– Titta i Ankarsrum. Där har vi haft läkarbrist, men nu börjar det ljusna.

Med 38,6 procent av rösterna i årets val så är Kalmar län fortfarande Socialdemokraternas fjärde starkaste fäste bland landstingen i Sverige.

 

Läs mer:

Centerpartiet hoppas på mirakel

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrik Alvarsson