Replik: "Främst drivmedelskostnaderna som drabbar oss"

Ökade kostnader för drivmedel och demografi ligger bakom tömningsavgiften, förklarar Torbjörn Svahn, vd för Västervik Miljö & Energi AB i ett svar på insändaren "Ska vi användas som kommunens kassako?"

Ökade drivmedelskostnader och Västerviks demografi ligger bakom tömningsavgiften, förklarar VMEAB:s vd Torbjörn Svahn i ett svar på den kritiska insändaren "Ska vi användas som kommunens kassako?"

Ökade drivmedelskostnader och Västerviks demografi ligger bakom tömningsavgiften, förklarar VMEAB:s vd Torbjörn Svahn i ett svar på den kritiska insändaren "Ska vi användas som kommunens kassako?"

Foto: Christine Olsson/TT

Insändare2023-06-30 05:50
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi har full förståelse för att våra medborgare eller besökare reagerar när vi gör stora avgiftshöjningar kring våra tjänster. Det pågår en stor förändring just nu i hela vårt samhälle med ökade kostnader inom olika områden och att jämföra med andra är extra svårt just nu. Olika kommuner har olika förutsättningar och planerar avgiftshöjningar olika. Västerviks kommun är gles och stor till ytan med en stor skärgård där alla med behov ska betala samma avgift.

Man bör tänka på att Västervik är en av södra Sveriges till ytan största kommuner men med liten och utspridd befolkning. Vi kan sällan dra nytta av stordriftsfördelar och när drivmedelskostnaderna drar iväg, så drabbar det oss extra mycket. Här finns inte så många aktörer som erbjuder transport till sjöss som i till exempel Göteborg eller Karlskrona. Det är främst drivmedelskostnaderna som drabbar oss extra mycket just nu. Det är förstås olyckligt att de kostnadsökningarna nu sammanfaller med inflationen och drivmedelspriserna.

Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) har på uppdrag av kommunfullmäktige i Västerviks kommun verksamhetsansvaret för att kommunalt avfall, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, tas omhand och behandlas (3 § Lokala avfallsföreskrifter för Västerviks kommun). Uppdraget är även fastställt via gällande ägardirektiv för VMEAB. Det innebär att dessa tjänster inte handlas upp på samma sätt som för andra områden. I stället styrs verksamheterna utifrån självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen i kommunallagen. Dessa verksamheter får inte gå med vinst, men de får heller inte gå med förlust. 

Tömning av sluten tank kostar 2 984 kronor per tillfälle enligt gällande avfallstaxa. Sker tömning efter kundens beställning utanför schemalagt abonnemang tillkommer en beställningsavgift.

Ett småhus som är anslutet till den allmänna VA-anläggningen med en årlig förbrukning på 182 kubikmeter betalar 9 001 kronor per år i VA-avgift (grundavgift + kubikmeteravgift + kapacitetsavgift). Befinner sig fastigheten i ett verksamhetsområde för dagvatten tillkommer en årlig kostnad på 1 161 kronor för småhus (dagvattenavgift).

Vi hoppas att våra medborgare har förståelse för att vårt miljöarbete kostar och att vi genom hållbar ekonomi kan vara en drivande aktör för en bättre miljö. I vår kommun och för världen.

Ökade drivmedelskostnader och Västerviks demografi ligger bakom tömningsavgiften, förklarar VMEAB:s vd Torbjörn Svahn i ett svar på den kritiska insändaren "Ska vi användas som kommunens kassako?"
Ökade drivmedelskostnader och Västerviks demografi ligger bakom tömningsavgiften, förklarar VMEAB:s vd Torbjörn Svahn i ett svar på den kritiska insändaren "Ska vi användas som kommunens kassako?"