KLT kan inte påverka hur infrastrukturen är uppbyggd

Tjustbanan dras med kvalitetsbrister, utöver det börjar tågen bli gamla och situationen blir än mer komplicerad med anledning av Trafikverkets förslag om ny station i Linköping, förklarar trafikdirektör Christer Holmgren i ett svar till Claes Siöstedt.

"Vi hela tiden försöker erbjuda invånare i Kalmar län möjlighet att resa kollektivt inom samt till/från angränsande län. Detta görs helt och hållet på det existerande väg- och järnvägsnätet som finns att tillgå. Christer Holmgren, trafikdirektör på KLT.

"Vi hela tiden försöker erbjuda invånare i Kalmar län möjlighet att resa kollektivt inom samt till/från angränsande län. Detta görs helt och hållet på det existerande väg- och järnvägsnätet som finns att tillgå. Christer Holmgren, trafikdirektör på KLT.

Foto: Pressbild Region Kalmar/Marie Kerrolf

Insändare2023-07-16 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändare: ”Konsten att lägga ner en järnväg”.

Har förståelse för att du gärna vill resa med tåg, vi jobbar ständigt för att kunna köra så många tåg som möjligt utifrån rådande förutsättningar. Kalmar länstrafiks uppdrag är att erbjuda kollektiva resor inom samt till och från Kalmar län. Vi har som mål att vara så tillförlitliga och kostnadseffektiva som möjligt då trafiken till största del är skattefinansierad. Det gör att vi ständigt ser över och omformar trafiken utifrån ett stort antal parametrar.

Sträckan Västervik-Linköping är en viktig del i transportsystemet som kopplar samma Kalmar län med Östergötland och övriga Sverige. Dessvärre har Tjustbanan, järnvägen som går Västervik-Linköping, dragits med kvalitetsbrister och eftersatt underhåll i många år. Kvalitén på banan leder i många fall till inställda tåg och förseningar, detta påverkar dessvärre möjligheten för oss att bedriva en tillförlitlig och punktlig tågtrafik. Detta är problem som Kalmar länstrafik och den politiska organisationen inom Region Kalmar län påtalat till Trafikverket vid flera tillfällen och under många år. Dessvärre har påtryckningarna inte lett till några satsningar på banan.

Utöver skicket på banan så börjar våra tågfordon bli gamla, detta medför ett större underhållsbehov och dessvärre risk för att fordonen behöver repareras oftare. Nya tåg är beställda och kommer levereras med start från år 2026 och framåt. För att säkerställa en mer tillförlitlig och tillgänglig tågtrafik på banan så har vi minskat antalet tågavgångar för att minska belastningen på järnvägen till dess att Trafikverket rustar upp banan. Tågavgångarna som ställts in har ersatts med buss. Restiden med buss Västervik-Linköping är cirka 5 minuter längre. Men detta kan säkerligen variera beroende på mängden trafik.

Tågtrafiken mellan Linköping och Kalmar län blir dessvärre än mer komplicerad med anledning av Trafikverkets förslag, som presenterades i början på sommaren, på att anlägga en ny station i Linköping. I förlaget är det tänkt att Tjust- och Stångådalsbanan inte ska kopplas samman med den nya stationen. Vad detta förslag kommer få för konsekvenser för tågtrafiken till och från Östergötland kan jag inte svara på idag, men det är bekymmersamt.

Kort kan sägas att vi hela tiden försöker erbjuda invånare i Kalmar län möjlighet att resa kollektivt inom samt till/från angränsande län. Detta görs helt och hållet på det existerande väg- och järnvägsnätet som finns att tillgå. Förstår att de allra flesta helst vill resa på det sätt som är mest bekvämt och smidigast. Men sanningen är att Kalmar länstrafik dessvärre inte kan påverka hur infrastrukturen är uppbyggd eller vilken kvalité som denna håller mer än att hela tiden påpeka behoven.

Vi som jobbar med kollektivtrafik inom länet gör alltid vårt yttersta för att bistå med så många resor som möjligt för länets invånare och besökare. Kalmar länstrafik är inte ensamma i detta arbete utan det sker i dialog och tillsammans med de som är ansvariga för infrastrukturen, exempelvis Trafikverket, kommuner och andra ansvariga myndigheter.

"Vi hela tiden försöker erbjuda invånare i Kalmar län möjlighet att resa kollektivt inom samt till/från angränsande län. Detta görs helt och hållet på det existerande väg- och järnvägsnätet som finns att tillgå. Christer Holmgren, trafikdirektör på KLT.
"Vi hela tiden försöker erbjuda invånare i Kalmar län möjlighet att resa kollektivt inom samt till/från angränsande län. Detta görs helt och hållet på det existerande väg- och järnvägsnätet som finns att tillgå. Christer Holmgren, trafikdirektör på KLT.