Hur agerar kommunen mot utbredningen av parkslide?

Invasiva parkslide bekämpas vid Marsbäcken, men vad gör kommunen? frågar sig skribenten.

Invasiva parkslide bekämpas vid Marsbäcken, men vad gör kommunen? frågar sig skribenten.

Foto: Christer Andersson

Insändare2023-11-01 06:58
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Har under mina cykelturer noterat att den invasiva arten parkslide blommar i Västervik.

I VT den 28 augusti läste jag en artikel om Ernst Zryds hårda arbete med att få bukt med den här växten vid Marsbäcken, med bidrag från Naturvårdsverket. Enligt artikeln vill Naturvårdsverket att allmänheten rapporterar om parkslidens utbredning.

Hur ser kommunens insats ut mot denna invasiva växt? Finns det någon handlingsplan? Kan kommunen söka bidrag från Naturvårdsverket?