Enkelriktad gata – enkelspårig lösning!

Insändare 6 april 2023 05:44
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Noterar i VT med förvåning att kommunen tror sig kunna lösa trafikproblemen i innerstaden och särskilt Hamngatan med enkelriktad trafik! 

Det kommer likafullt bli en strid ström av bilar fast i en riktning. Bättre då att stänga av den helt förstås. Merparten av de som tar den vägen ut ur stan kommer från Gränsö, golfbaneområdet och Piperskärr. I takt med utbyggnaden av dessa områden kommer trafiken att öka än mer.

Den ultimata lösningen vore att blåsa liv i det medborgarförslag jag lämnade in för flera år sedan, nämligen att bygga en bro över Gamlebyviken med möjlighet till en norra infart. Det skulle ge både miljö- och säkerhetsmässiga fördelar samt möjliggöra utvecklingen av ett harmoniskt centrum.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa