Enkelriktad gata – enkelspårig lösning!

En bro över Gamlebyviken hade varit en bättre lösning än att enkelrikta Hamngatan, menar insändarskribenten.

En bro över Gamlebyviken hade varit en bättre lösning än att enkelrikta Hamngatan, menar insändarskribenten.

Foto: Ulrik Alvarsson

Insändare2023-04-06 05:44
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Noterar i VT med förvåning att kommunen tror sig kunna lösa trafikproblemen i innerstaden och särskilt Hamngatan med enkelriktad trafik! 

Det kommer likafullt bli en strid ström av bilar fast i en riktning. Bättre då att stänga av den helt förstås. Merparten av de som tar den vägen ut ur stan kommer från Gränsö, golfbaneområdet och Piperskärr. I takt med utbyggnaden av dessa områden kommer trafiken att öka än mer.

Den ultimata lösningen vore att blåsa liv i det medborgarförslag jag lämnade in för flera år sedan, nämligen att bygga en bro över Gamlebyviken med möjlighet till en norra infart. Det skulle ge både miljö- och säkerhetsmässiga fördelar samt möjliggöra utvecklingen av ett harmoniskt centrum.