Det gror i den svenska folksjälen

Svar på insändaren "Tolkhjälp med hänsyn till skattebetalarna" den 9 november.

Insändarskribenten har marginell pension och måste jobba för att ha råd med tandvård. Då kan det sticka i ögonen när andra grupper i samhället får förmånerna gratis eller nästan gratis.

Insändarskribenten har marginell pension och måste jobba för att ha råd med tandvård. Då kan det sticka i ögonen när andra grupper i samhället får förmånerna gratis eller nästan gratis.

Foto: Tore Meek

Insändare2022-11-11 06:12
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tack till signaturen Hårt arbetande Småföretagare! Äntligen en person som törs säga vad 55 procent av svenska befolkningen tycker. Det är bara synd att den som har denna insikt (kunnande) inte törs skriva ut sitt namn av rädsla för repressalier – något som inte heller jag vågar.

Har man den åsikt som en tidigare debattör i ämnet, Annika Carlsson Wistedt, har, då kan man skriva ut sitt namn utan att bli påhoppad då det är många som jobbar inom den skattefinansierade sektorn och har höga tjänsteställningar och löner. Jag är helt på din linje och många med mig, att den mängden människor som försörjs med skattemedel inte behöver bekymra sig om var pengarna kommer ifrån och hur inkomster och utgifter ska gå ihop. Men att dessa människor kan tillåtas fatta beslut om ytterligare sociala utgifter som drabbar den mindre grupp som sliter ihop dessa pengar, förstår jag inte. 

Jag hoppas detta blir en debatt om vår svenska demokratiska välfärd. Dom som har jobbat hela sitt liv och gjort rätt för sig inom privat sektor, bidragit till den sociala välfärden, måste få del av sina inbetalade skattepengar, Jag håller även med om att jag inte upplever någon tacksamhet för den hjälp svenska folket ger till människor som kräver tolkhjälp, sjukhushjälp, tandläkarvård med mera. Den gruppen har inga skyldigheter utan får även ”gratis” juristhjälp för att kunna få ut så mycket som möjligt av det svenska samhället och välfärden.

Jag hoppas politikerna förstår att det gror i den svenska folksjälen. Jag är en av många pensionärer som gjort rätt för mig med marginell pension och som måste jobba för att ha råd med tandvård