Regeringen vill se en kraftigt minskad vargstam

Svar på debattartikeln "Storleken på vargstammen är ohållbar" den 29 november.

"Den senaste tidens attacker i Kalmar län stärker mig i min förvissning om att vargstammen måste minska kraftigt", skriver landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) i ett svar till Centerpartiets debattörer.

"Den senaste tidens attacker i Kalmar län stärker mig i min förvissning om att vargstammen måste minska kraftigt", skriver landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) i ett svar till Centerpartiets debattörer.

Foto: TT

Replik2023-11-29 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Först vill jag tacka för det öppna brevet jag fick från representanter för Centerpartiet om varg. Det är en fråga som ligger högt upp på min prioriteringslista.

Vargstammen i Sverige har växt sig alldeles för stor. Det skapar problem, inte minst för boende på landsbygden. Problemen förvärras av att vargen nu rört sig söderut, där det är tätare mellan tamdjursbesättningarna.

Den senaste tidens attacker i Kalmar län stärker mig i min förvissning om att vargstammen måste minska kraftigt. Det är i högsta grad en fråga om trygghet. 

Regeringen lägger nu om vargpolitiken. Den tidigare regeringen, som Centerpartiet gav sitt stöd till, gjorde för lite i frågan. 

Låt mig lyfta tre viktiga delar som regeringen initierat under vårt första år:

  • För det första har vi skärpt Naturvårdsverkets uppdrag kring antalet vargar. De ska senast i sommar återkomma med analys om hur en minskad stam kan uppnås, inom den lägre delen av intervallet 170-270 vargar.
  • För det andra har vi beslutat att Naturvårdsverket ska uppdatera riktlinjerna för skyddsjakt av varg. Idag är det tungrott att beviljas tillstånd. Exempelvis krävs det att en varg ska ha utfört uppemot fyra angrepp för att skyddsjakt ska kunna medges. Därför ska nu Naturvårdsverket utreda om skyddsjakt på varg kan beviljas redan efter ett eller enstaka angrepp på tamdjur eller hundar. Utredningen ska även titta på om det går utvidga skälen för skyddsjakt. När varg befinner sig nära människor, hundar och tamdjur bör exempelvis upplevd oro och otrygghet vara skäl för skyddsjakt. Regeringen vill även att det ska vara möjligt att kunna spåra upp och avliva skadegörande vargar direkt efter ett angrepp. Naturvårdsverket ska också undersöka om fler hjälpmedel bör tillåtas för att snabbt kunna avliva vargar.
  • För det tredje intensifierar vi påverkansarbetet i EU. Till exempel har vi krokat arm med Österrike om en handlingsplan kring vargen. I den riktar vi bland annat krav på att EU ska omvärdera vargens skyddsstatus. Även om inget är klart tycks vårt påverkansarbete lett till att kommissionen nu öppnar upp för detta.

En hållbar samexistens mellan människor och vargar kräver balans. Regeringen tar därför krafttag och lägger om politiken. 

Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).
Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).