Storleken på vargstammen är ohållbar

Öppet brev till landsbygdsminister Peter Kullgren.

Skribenterna undrar vad landsbygdsministern ska göra åt den växande vargstammen, som enligt debattörerna börjar hamna på en ohållbar och oacceptabel nivå.

Skribenterna undrar vad landsbygdsministern ska göra åt den växande vargstammen, som enligt debattörerna börjar hamna på en ohållbar och oacceptabel nivå.

Foto: Heiko Junge/NTB/TT

Debatt2023-11-28 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under en vecka har fyra vargangrepp på får skett i södra Kalmar län. Dessutom har observationer av varg gjorts på ett tiotal platser.

Vi vet att Naturvårdsverket har som målsättning att öka vargstammen i länet, samtidigt som vi noterar att vargangreppen på tamboskap ökar. Vi vet att en ökad vargstam skapar bekymmer och oro på landsbygden. Därför är det av största vikt att regeringen agerar beslutsamt för att begränsa den kraftigt ökande vargstammen och att länsstyrelsen är snabb på att fatta beslut om skyddsjakt på vargar som orsakar skada.

Naturvårdverket föreslår att miniminivån på vargstammen ska öka inom det södra rovdjursförvaltningsområdet, från dagens mål på fem vargar till 60 vargar. Det är en ganska dramatisk ökning men ändå lägre än den stam som faktiskt finns idag, på 85 individer enligt den senaste inventeringen.

Av riksdagsbeslut från 2013 framgår att vargens referensvärde för gynnsam bevarandestatus ska vara 170–270 vargar i Sverige för att uppnå minsta livskraftiga population. Trots detta ser vi idag en vargstam som är betydligt större. Vid inventeringen säsongen 2022-23 fastställdes stammen till 450 individer och nu tillkommer dessutom årets förökning.

Centerpartiet i Kalmar län anser att dagens vargstam på 450 individer är ohållbar och oacceptabel och långt över det politiskt satta målet. Vargjakten måste utökas kraftigt i de områden där vargstammen är stor och att möjligheterna till skyddsjakt utökas.

Vi vill därför fråga landsbygdsminister Peter Kullgren vad tänker du, som ytterst ansvarig för vargfrågan, göra för att vargstammen ska minska till 170–270 vargar i vårt land i enlighet med riksdagens beslut?