Vem ljuger om färjan egentligen?

Nu ligger Gotlandia vid Skeppsbrokajen, men till vilken nytta? frågar sig skribenten.

Nu ligger Gotlandia vid Skeppsbrokajen, men till vilken nytta? frågar sig skribenten.

Foto: Andreas Johansson

Debatt2022-04-26 06:03
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

”Reservfärjan” Gotlandia ligger nu förtöjd vid Skeppsbron. Kommunstyrelsens ordförande Dan Nilsson har inte svarat på min tidigare insändare. Det finns månne en förklaring till detta?

Jag blev lite nyfiken vad som gäller för förtöjning av större fartyg och kontaktade tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen. Döm om min förvåning när de informerar om att färjor inte får ligga obevakade. De ska förtöjas på ett säkert sätt innanför stängsel av Gunnebotyp.

Regelverket som gäller är ISPS. En hamn som huserar färjor skall vara certifierad enligt ISPS Security Hamn. Det har kommunen bekräftat att Skeppsbron inte är. 

Än mer förvånad blir man när de informerar om att Gotlandias certifikat har gått ut. Båten får inte transportera passagerare eller last. Resan från Stockholm till Västervik skedde på något som på sjöfartsspråk kallas ”permit operate”, vilket medgavs av Sjöfartsverket. Skälet var att man skulle testa rampen på Lucerna. 

Att certifiera färjan tar tid och beror även på Transportstyrelsens arbetsbelastning. Vi har alltså inte en reservfärja vid Skeppsbron, vi har en skrotbåt. Om man läser historiken om båten så är det en lång radda med haverier, krockar och andra problem. Kommunen eller Destination Gotland ljuger alltså. Vad är skälet till att båten ligger i inre hamnen? Jag gissar att det är en 120 meter lång reklamplats som kommunen upplåtit till Destination Gotland (Reklamskyltar brukar normalt sett innebära att man begär bygglov). 

Vid förfrågan till kommunen om beslutsunderlag och beslut om färjan så får jag följande svar: ”Beslutet om att upplåta platsen är fattat på delegation av tjänsteperson och kommer att anmälas till kommande kommunstyrelsemöte 26 april. Det är en muntlig upplåtelse och det finns därmed i dagsläget ingen handling att lämna ut. Ett avtal kommer att skrivas och undertecknas, men detta avtal finns ännu inte framtaget.”

Det finns alltså inget beslutsunderlag och inget beslut! Det kan inte vara lätt att jobba på Västerviks kommun och sitta som tjänsteman och försvara den här typen av beteende. Månne borde någon ta en time out? Och till kommunstyrelsemötet uppmanar jag deltagarna att begära ett beslutsunderlag med alla fakta på bordet. Ett beslutsunderlag med statistik och siffror. Fakta om reservbåten. Hur ser uppgörelsen ut och vem ljuger? Om inte dessa fakta finns så kan ju inte någon vettig människa tillstå detta.  

Jag förstår att Gotlandstrafiken är viktig för Västervik. Men är övertygad om att man inte behöver krypa för Destination Gotland. Västervik har de bästa förutsättningarna. Kortaste vägen i dessa tider med svindyrt bränsle. Kommunen har en fin förhandlingssits. Skicka fram en ”bättre” förhandlare. Och förstör inte den på sommaren livfulla Skeppsbron och sluta jäklas med folk som bor där!