Ska turisterna verkligen åka någon annanstans?

Läser om beslutet att förlägga Destination Gotlands färja Gotlandia inne i centrala Västervik.

En Gotlandsfärja mitt i centrala Västervik är varken bra för kommunens egen besöksnäring eller för boendemiljön, menar skribenten.

En Gotlandsfärja mitt i centrala Västervik är varken bra för kommunens egen besöksnäring eller för boendemiljön, menar skribenten.

Foto: Ulrik Alvarsson

Insändare2022-04-09 06:03
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Mot bakgrund av att trafiken sker ifrån Lucerna så kan man på goda grunder tro att Destination Gotlands baktanke med detta är att få en utmärkt reklamplats, troligtvis gratis! De styrande politikerna i Västervik har inget att invända utan välkomnar detta med öppna armar.

Platsen som färjan ska ligga på förhindrar för dem som kommer sjövägen att se den äldre vackra och inbjudande bebyggelsen på Skeppsbron. De kommer i stället att se ett plåtschabrak med texten ”Destination Gotland”. Det begränsar även besökande större skepp, yachter, Sjöfartsverket, Kustbevakningen och marinen möjligheter att lägga till i inre hamnen. 

Jag finner detta märkligt. Vill verkligen de styrande politikerna att folk skall åka någon annanstans? Hur har kommunen tänkt?  De styrande på Destination Gotland måtte le hela dagen och Visby kommun måste tycka att detta är en fantastiskt fin handling av de styrande politikerna i Västervik att styra sina turister dit. 

Min fråga är därför till kommunalrådet Dan Nilsson (S): Vill du att turisterna åker någon annanstans? Undrar även om det är en medveten handling att dölja Västervik bakom ett plåtschabrak? Tycker du att en färja i centrala Västervik höjer stadens skönhet och tillför mervärde för staden?

Det är många som bor i området ovan Skeppsbron. Det är redan stökigt på kajen vid Skeppsbron på sommaren med oväsen ifrån epa-traktorer som spelar hög musik och bilar som tävlar på Slottsholmsleden med vrålande motorer hela natten. Färjans 100 meter långa plåtvägg kommer att studsa upp än mer oljud mot de boende i området. 

Så vitt jag vet har ingen miljöanalys gjorts där man tar hänsyn till de som bor och lever där. Många arbetar och måste få sin nattsömn för att orka gå till jobbet och kunna bidra med höga skatter till det allmänna. Månne tillhör inte de som bor i området Socialdemokraternas kärnväljare utan är människor som uppskattar ett vackert boende i en kulturell miljö med närhet till konst och uteliv. Men de ska väl ändå kunna kräva att få sova på nätterna. 

Jag undrar vilka miljöanalyser som gjorts av Västerviks kommun innan detta beslut togs?