V: "Skolan behöver lugn och mindre snabba lösningar"

Svar på debattartikeln "Hur får vi en kvalitetsinriktad skola?" den 21 oktober.

Debatt 25 oktober 2022 06:35
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I fredagens tidning uttalar sig en tankesmedja vid namn Innsaei om kvalitetsinriktningen i skolan.

Den senaste veckan har skolans fackliga organisationer uttalat sig om ekonomin i skolan, en elev har uttryckt det som att man inte får snåla på skolmaten och därutöver har säkert många diskuterat skolan med sina barn. Alla har nog rätt mer eller mindre i sina påståenden och åsikter. Dock har skolan behov av att minska på nya direktiv, lagar och föreskrifter.

De senaste decennierna har skolan fått pålagor för att nyckeln till samhällets utveckling är utbildning. Sveriges försök började på 1970-och 80-talen och har sedan dess fortsatt. Finland sa att man ville avvakta med organisationsförändring av skolan och istället se hur det gick för Sverige. Resultatet har blivit att Sverige är på den lägre halvan av skolresultat medan Finland hamnat på den övre halvan genom att inte göra något.

Alla i samhället har mycket bestämda åsikter om skolan beroende på egen erfarenhet och eventuella barns erfarenheter. Det vill säga, alla har sin lösning.

Alla har samtidigt erfarenheten att man mött många mycket duktiga lärare i olika klassrum, där det rått studiero, eleverna gått med glädje dit och i stort sett ingen klagat. Alla har också erfarenheten att de mött lärare med det motsatta klimatet i andra klassrum som oro, skolk och mycket klagomål.

Om skolan ska ses som en arbetsplats är det viktigaste där vilken chef man har. Densamme sätter sin prägel på hela organisationen. Tyvärr har rektorer alltmer fått ägna sig åt anställningar, möten och rekryteringar av personal istället för handledning i undervisningssituationen – gärna tillsammans med de lyckosamma lärarna.

Skolan behöver lugn och mindre snabba lösningar.

Därför anvisar vi fem miljoner i kommande budget till rektorsgruppen, för att de ska kunna utveckla den pedagogiska ledningen samtidigt som vi kommer att motsätta oss alla neddragningar inom skolan. Skulle det visa sig att mer medel behövs för denna insats kommer vi att prioritera det mot andra kommunala insatser eftersom barnen och utbildningen är viktigast för Västerviks kommun.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa