Svar på "Lärare – statusyrket som försvann"

"Det ges sken av att det är besparingar på gång och i dess kölvatten en mängd nedskärningar. Beskedet är att den besparing om 1 procent som funnits en längre tid nu kommer tas bort i och med budget 2024 som lanseras i år", skriver Andreas Billtorp (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
"Det ges sken av att det är besparingar på gång och i dess kölvatten en mängd nedskärningar. Beskedet är att den besparing om 1 procent som funnits en längre tid nu kommer tas bort i och med budget 2024 som lanseras i år", skriver Andreas Billtorp (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

"Att ge alla lösningar på skolans utmaningar några dagar efter att makten skiftats i barn- och utbildningsnämnd är orealistiskt. Det som kommer behövas är genomlysning av vad vi har och därefter förslag på åtgärder", skriver Andreas Billtorp (M).

Debatt 3 januari 2023 06:12
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Lärare – statusyrket som försvann".

Det händer och har hänt mycket inom skolan genom åren. En hel del på nationell nivå som kommunen inte kan göra något åt. Syftar då på reformer som införandet av den kommunala skolan och läroplaner. Kommunen i sin tur ska se till att resurser finns för att följa Skollagen. 

Vid sidan av politiken är jag även yrkesverksam lärare sedan snart 13 år. Jag ser skolvardagen och ser både möjligheter med det vi har men även utmaningar där vissa delar har ökat.

Det ges sken av att det är besparingar på gång och i dess kölvatten en mängd nedskärningar. Beskedet är att den besparing om 1 procent som funnits en längre tid nu kommer tas bort i och med budget 2024 som lanseras i år. Istället ligger ett uppdrag för att se över om det går att göra effektiviseringar över hela kommunkoncernen inklusive bolagen – BUN har därför inget krav på sig om inga gynnsamma effektiviseringar hittas. Några förslag från den nya majoriteten att öka barngrupper och göra om tjänster finns inte utan är en farhåga från verksamheten utefter samhällets ekonomiska tillstånd – varningsflagg vi tar på allvar.

 

Att ge alla lösningar på skolans utmaningar några dagar efter att makten skiftats i barn- och utbildningsnämnd är orealistiskt. Det som kommer behövas är genomlysning av vad vi har och därefter förslag på åtgärder. Det finns även ett antal uppdrag och insatser som är pågående och där vi måste avvakta vad de ger för resultat, tillgängliga lärmiljöer är exempel på ett sådant. Vi står onekligen inför utmaningar som måste lösas och det kommer behövas omprioritering av kommunens resurser som istället riktas mot skolan.

I ett gemensamt utspel innan valet från Westerviksalliansen presenterade vi några punkter som bland annat handlade om stärkt elevhälsa, tidiga insatser efter behov, mindre grupper, stärkta löner och så vidare. Detta står vi fast vid under mandatperioden.

Kortsiktigt tillkom nyligen pengar till skolan som ska stärka upp budgeten. Jag gav då uttryck för att "vi får se om det räcker" av anledningen att vi befinner oss i en orolig tid med prisökningar som är svåra att förutse (exempelvis kunde ingen förutspå att kostnaden för skolskjuts skulle öka så mycket som den gjorde när förra budgeten lades).

Förutom de insatser som pågår ligger det i pipelinen här och nu ett skarpt beslut under sjösättning i form av styrgruppen för barn och unga. Den har jag refererat till tidigare och handlar om utanförskap och psykisk ohälsa, kommer få anledning att återkomma till detta under året.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa