Stor okunskap kring olika energislag

Det ökade elbehovet väcker debatt, men en stor del av debatten bygger på okunskap om missförstånd, menar skribenten som vill hjälpa till att reda ut begreppen.
Det ökade elbehovet väcker debatt, men en stor del av debatten bygger på okunskap om missförstånd, menar skribenten som vill hjälpa till att reda ut begreppen.

Svar på debattartikeln "Kärnkraft har ingen plats när elbehovet ökar" den 2 maj.

Debatt 9 maj 2022 05:12
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Var ska man börja? Insändaren visar på stor okunskap. Vi tar en i taget:

1. "Ett ökat behov av ny elproduktion kan inte genereras av ny kärnkraft. Så kan verkligheten för framtida svensk elproduktion sammanfattas."

Svar: Ett påstående som helt saknar underbyggnad och argumentation. Svensk energitillgång har tryggt vilat på kärnkraft sedan 1964 och långt tidigare vattenkraft. Man har nu av politiska skäl stängt fullt fungerande kärnkraftverk, i vissa fall dessutom nyrenoverade för miljarder, på grund av straffbeskattning. Tänk om vi i stället haft vindkraft, som grund för Sveriges välfärdssamhälle.  

2. "I den nya elkrävande industrin, där framför allt kolfri stålproduktion ligger i startgroparna, ersätter vätgas kol vid borttagandet av syret i järnmalmen. Även de nya storskaliga batterifabrikerna kräver stora mängder mer el. (...). Denna elkraft kan produceras med vatten-, sol- eller vindkraft."

Svar: H2 Green Steel är en dröm om att sälja "klimatvänligt" stål till ett pris, som – vem – är villig att betala? Sannolikt kommer projektet sluta som "Stålverk 80". Nada. Samma sak med batterifabrikerna. Ska dom bara producera när det blåser? Ska vi tala om den miljöförstöringen och barnarbete när de sällsynta jordartsmetallerna (kobolt, litium) ska grävas upp för att folk ska åka omkring i Tesla och vara "klimatvänliga". Det beror väl mest på batteribilssubventioner (70 000 kronor) och en fordonsskatt på endast 360 kronor per år. Batteribilar kommer snart att bli väldigt billiga, ju närmare batteribyte (cirka 300 000 kronor) man kommer. Bra? Sannolikt sliter batteribilar lika mycket på vägarna men vägtrafikskatt planeras för batteribilar först år 2030. Till dess får vi andra subventionera Tesla-åkarna. En Tesla kostar från cirka 400 000 upp till 1,3 miljoner kronor.

3. "Det nya 'gröna' stålet är dels behov av direkt el, dels indirekt behov av el då vätgasen ska produceras av förnyelsebar el till en låg kostnad."

Svar: Att producera vätgas tål inte ens att jämföras med Ebberöds bank. Det åtgår cirka tre gånger så mycket energi till framställning som man får ut i andra änden. Ebberöds bank var en lysande affär i jämförelse. Dessutom är vätgas den minsta molekylen och synnerligen svår att säkert innesluta i lager. Läckage är väldigt svåra att undvika, samt att vätgas är höggradigt explosiv. Se Youtube-klippet som visar zeppelinaren Hindenburgs explosion vid Lakehurst NJ, USA 1937. Tyskarna tvingades använda vätgas i stället för helium (strategiskt viktig) som inte är explosiv.  

4. "Kärnkraft genererar cirka tio gånger mer koldioxid än vindkraft."

Svar: Ring omedelbart statliga Vattenfall, som i så fall ljuger. Enligt Vattenfalls undersökning genererar vindkraft under sin livscykel de högsta koldioxidutsläppen och kärnkraft de lägsta. Höll du diagrammet upp-och-ner?

5. "Den första åtgärden borde vara att besluta att havsbaserad vindkraft blir till ett riksintresse..."

Svar: Havsbaserad vindkraft är som, alla pålästa vet, om möjligt ännu dyrare och mer miljöförstörande än vindkraft på land. Att döma av alla motståndsgrupper som inser det miljöskadliga i all vindkraft, är det ett riksintresse att all vindkraft förbjuds, helst igår.

6. "Sveriges framtida energiproduktion får inte och ska inte vara ett politiskt jippo där vår framtid bestäms av partiers kortsiktiga agendor och politikers tyckanden. Den måste bestämmas av seriösa människors hållbara ställningstagande och forskarnas vedertagna erfarenheter."

Svar: Instämmer till fullo. Desto mer tragiskt att beslut tas och promotas av ministrar, som bevisligen inte har en susning om vad dom pratar om. Jag utelämnar namn.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa