Snacka om att stoppa huvudet i sanden, KD!

Replik på debattartikeln "Utländska stormakter glada över Centerns energipolitik" den 1 april.

Debatt 6 april 2022 07:19
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Riksdagsledamoten Gudrun Brunegård (KD) och hennes meddebattörer har uppenbarligen inte tänkt färdigt i frågan om framtida energiförsörjning.

I debattartikeln förklarar skribenterna varför flertalet kommuner säger nej till vindkraftsutbyggnad, underförstått den rika världen ska räddas med kärnkraft. Kärnkraften ska uppenbarligen frälsa vår framtida värld. Men det finns problem med kärnkraften som man inte talar om. 

• Kärnkraftsel är dyr att producera. Kristdemokraternas framtida el blir därför troligen mycket dyr för oss alla. Och den finns nog inte tillgänglig förrän om 10-15 år.

• Finns det risk för sabotage, som till exempel bomber riktade mot kärnkraftverk, ska verken snabbt stängas ner för att förhindra kärnkraftsolycka. Det brukar sägas att kärnkraftverket måste kunna stänga ner/kylas minst två dygn innan förväntat angrepp. Landets säkerhetstjänster måste kunna bedöma hotet med god tidsmarginal. Förre svenske ÖB Stig Synnergren uttryckte i en träff med pressen att kärnkraftsverk borde ligga minst 50 meter nere i urberg för att vara säkrade mot bomber. Kärnkraftverk garanterar inte el i orostider – de är avstängda.

• Kriget i Ukraina visar att angriparen verkar för att ta över kärnkraftverk och därmed kontroll över landets elförsörjning. Den som följt nyhetsrapporteringen från Ukraina förstår nog betydelsen av att fienden tar över kärnkraftverk och vilka risker det innebär att människor skadas.

• Det stora problemet med kärnkraftverk är enligt de flesta seriösa debattörer det så kallade kärnavfallet. I diskussionerna om kärnkraften brukar man nämna att det kan ta ca 100 000 år innan radioaktiviteten avklingar. Nu finns det en del hurtfriska kärnkraftsdebattörer som säger att man kan nog halvera den tiden, eller till och med få ner den till 10-20 000 år. Men vem vet vad som händer? Hur snabbt korroderar/förstörs kopparkapslarna? Experter är oense. Hur ska människor efter nästa istid – om 10-15 000 år – få veta vad som finns i lagret för kärnkraftsavfall? Vilket språk ska användas? KD-debattörerna har kanske kontakt med gudomliga makter, som har talat om hur det ska bli? Eller är de beredda att spela med människors framtida hälsa?

• Kärnkraftsteknologi och kärnvapen brukar sägas vara ”tvillingar” och följer varandra. I arbetet med att förhindra spridning av kärnvapen har denna kunskap om sambandet kärnkraft och kärnvapen alltid diskuterats. De rika länderna och de länder som har kärnkraft och kärnvapen har alltid verkat för att förhindra att kärnkraftsteknik och kärnvapen sprids till fler länder. I synnerhet har man velat förhindra spridning till ”odemokratiska länder”. Tror Kristdemokraterna att de länder som nu verkar vara medspelare till Ryssland och Kina och motståndare till demokrati tänker avstå kärnvapen? 

• Ryssland har mycket stort inflytande över världens urantillgångar och brytning av uran. Att satsa på kärnkraft är nog likvärdigt med beroende av olja och gas från Ryssland. Uranbrytning skapar stora miljöproblem där brytning sker. På 1970-talet stoppade opinionen uranbrytning i Sverige, bland annat med hänvisning till miljöproblemen. KD minns kanske inte diskussionerna om uranbrytning i Ranstad?

I debattartikeln antyder ni att vara motståndare till kärnkraft är detsamma som att sticka huvudet i sanden. Ni är nog på väg att göra självmål. Ert engagemang för kärnkraften får mig att tänka på ett gammalt uttryckssätt i min hembygd. Det låter som följer: "Om gud vill och 'redskapa' håller ska det nog gå bra!"


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Jakob Styrenius: Utsikterna för ett lokalt maktskifte • Frågorna som kan påverka valutgången

Utsikterna för ett lokalt maktskifte • Frågorna som kan påverka valutgången

Ledare: Farmanbars kraftlösa vindkraftsdrömmar

Farmanbars kraftlösa vindkraftsdrömmar

Debatt: Svenskar, stå på er och våga ifrågasätta staten!

Svenskar, stå på er och våga ifrågasätta staten!

Debatt: Debattören trillar själv ner i okunskapens fack

Debattören trillar själv ner i okunskapens fack

Debatt: Stor okunskap kring olika energislag

Stor okunskap kring olika energislag
Visa fler