Ska Västervik Framåt vara med i ekvationen?

Svar på debattartikeln ”Hur gynnar ökad tillväxt Västerviks befolkning” den 25 maj.

När Västervik Framåt kommer in i ekvationen går den inte ihop. Så frågan är om de ska få vara med nästa gång, resonerar skribenten.

När Västervik Framåt kommer in i ekvationen går den inte ihop. Så frågan är om de ska få vara med nästa gång, resonerar skribenten.

Foto: Marie Kerrolf

Debatt2022-06-04 06:48
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

"Blick mot en framtida politik för hållbar tillväxt i regionen". Så skriver Tillväxtverket i en artikel. Det handlar om den politiska majoriteten och maktspelet i en region kontra oppositionen och deras förhållande beträffande tillväxten i en kommun eller region.

I vår region eller snarare kommun kan man läsa i VT på detta forum om oenigheten mellan de två största partierna i kommunstyrelsen, S och M.  Förklaringen kan ses som en metafor i en ekvation och vi leker med tanken och sätter in S och M som ett uttryck.

I en ekvation är en likhet, att ett uttryck är lika med ett annat uttryck. När vi sätter upp en ekvation så har vi på vänstra sidan ett uttryck – S – och på den högra sidan ett annat uttryck – M. Mellan dessa båda skriver vi ett likhetstecken eftersom de båda uttrycken är lika med varandra.  Så borde det vara i kommunpolitiken också. Ibland måste man lägga ifrån sig sitt partis politiska inriktning och se till nyttan, strävan att ekvationen ska gå att lösa för kommuninvånarnas bästa. Nu byter vi ut ett uttryck och sätter in ett annat, Västervik Framåt AB, i ekvationen. Då blir den tydligen svår att lösa eftersom vi inte kan tolka likhetstecknet i ekvationen. 

Det finns idag i kommunen en motsättning mellan å ena sidan politikens behov av tydlighet och förutsägbarhet och å andra sidan den tillväxt- och utvecklingsteorier som utvecklas av Västervik Framåt AB.

Just förutsägbarhet och anpassning och samverkan mellan partier och övriga aktörer är en förutsättning för att nå framåt till invånarnas bästa.

Det som vi nu upplever, enligt debattartikeln, är ju inte till gagn för någon. Det måste finnas en anpassningsbarhet mellan partier, sektorer och samhällsnivåer. Vi medborgare är inte betjänta av att uppleva den pajkastning som nu förekommer mellan S och M. 

Om vi nu sätter in Västervik Framåt i ekvationen så kan man ställa frågan vilka verktyg eller förutsättningar man använder för att nå konsensus i politiken som kan gynna näringslivet för att driva kommunens tillväxt? Har det hänt något eller står vi och stampar på samma plats år efter år?

Vi ska komma ihåg att skattebetalarna är med att finansierar verksamheten. Skribenten på VT:s opinionssida den 25 maj har uttryckt sitt tvivel, frågan ställs igen: Ska de vara med när vi sätter upp ekvationen ånyo?