Hur gynnar ökad tillväxt Västerviks befolkning?

Vad är syftet med att sträva efter tillväxt, frågar sig skribenten efter att ha läst bilagan inför kommunens Tillväxtdag.
Vad är syftet med att sträva efter tillväxt, frågar sig skribenten efter att ha läst bilagan inför kommunens Tillväxtdag.

Med lördagens VT kom annonsbilagan om Tillväxtdagen. Vad är och gör företaget Västervik Framåt? Eftersom kommunen står för 65 procent av uppdragen till företaget finns det anledning att titta närmare på verksamheten.

Debatt 25 maj 2022 05:44
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tillväxt upprepas som ett mantra i bilagan och jag undrar: tillväxt för vadå? Ja, jag är en tillväxtskeptiker som anser att tillväxten visserligen bidragit till ökat välstånd men i lika hög utsträckning lett till miljöförstöring i form av klimatkatastrof, artutrotning, dålig luftkvalitet och döda hav. Jag finner inte svaret på min fråga om vad tillväxten ska leda till. Det är dock tydligt att den är mycket önskvärd och viktig. Den ska leda till fler etableringar, det framgår i alla fall. Fler företag i Västervik vore bra, och det är både Västervik Framåts och kommunens mål, läser jag.

Handlar Tillväxtdagen kanske helt enkelt om att några företagare träffas för att försöka öka lönsamheten i sina företag? Nej, det är nog en grov förenkling av verkligheten. Men ingenstans hittar jag något svar på vad tillväxten egentligen ska leda fram till och varför det är bra för Västervik och dess medborgare. Det är nog meningen att jag mellan raderna ska läsa att fler etableringar ger fler arbeten och ger arbetslösa jobb och välstånd Om man inte har något arbete har man ingen inkomst och kan inte skapa sig sitt eget välstånd...

Så ett delmål för Tillväxtdagen kanske är att få ner arbetslösheten och därigenom bidra till ökat välstånd?

Nu visar det sig att ett huvudproblem som beskrivs av flera skribenter i bilagan är kompetensförsörjning – alltså att man inte får tag i arbetstagare med rätt utbildning till sina företag. Vilka är det som är arbetslösa i Västervik och vilka kompetenser besitter de? Det borde väl vara en viktig fråga för Tillväxtdagen om man vill skapa välstånd? Hur ska fler företagsetableringar råda bot på det som brukar kallas matchningsproblemet?

Lösningen ligger enligt bilagans skribenter i infrastrukturen. Satsningar på infrastrukturen ska göra det lättare för företag att hitta rätt kompetenser. Det betyder att folk utifrån ska kunna jobba i Västervik, på distans eller genom pendling. Kommer det att ge de arbetslösa i Västervik högre välstånd (=arbete)? Västervik Framåt har under flera decennier kunnat se hur statens, regionens och kommunens satsningar på infrastruktur (järnvägen, väg 35 och bredband främst) varit otillräckliga för deras intressen. Jag är nyfiken på vad Tillväxtdagen kommer att göra för att tillskjuta medel för framtida satsningar på detta område.

Jag hittar till slut två intressanta svar på min fråga ”Varför tillväxt?”. Det ena kommer från kommunens Vision 2030 som berättar att medborgarna ska känna stolthet och glädje när de går till jobbet. Här tror jag det handlar om de stressade lärare, vårdbiträden och sjuksköterskor som jobbar i kommunen och en förbättring av deras arbetsvillkor. Det skulle vara intressant om Tillväxtdagen ville engagera sig i den frågan också och hjälpa kommunen att komma till rätta med de problemen.

Det andra intressanta svaret kommer från egenföretagaren P. Halvarsson som för sitt lilla tremansföretag har målsättningen att INTE växa utan att trivas och må bra och att driva företaget utan för mycket stress.

 

Nu börjar jag förstå: tillväxt och ökat välstånd handlar om att folk ska må bra, inte om ökad lönsamhet för företag. Jag önskar alla på Tillväxtdagen lycka till med arbetet att göra Västerviks arbetande befolkning stoltare, gladare och mindre stressade.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa