S: "Vi tar ansvar medan SD är bland molnen"

Svar på debattartikeln "Elpriserna är sossepriser, inte Putinpriser" den 3 september.

"Vi ska se till att våra kraftvärmeverk snabbt börjar producera mera el så att de kan avlasta elsystemet", skriver debattörerna i en slutreplik till debatten om elpriserna.

"Vi ska se till att våra kraftvärmeverk snabbt börjar producera mera el så att de kan avlasta elsystemet", skriver debattörerna i en slutreplik till debatten om elpriserna.

Foto: Johan Nilsson/TT

Debatt2022-09-08 06:34
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är svårt att veta vilken fantasivärld som Mattias Bäckström Johansson lever i då han på allvar menar att våra elpriser inte till stor del är en direkt effekt av Putins invasion av Ukraina. Men det kanske är logiskt att en Sverigedemokrat försvarar Rysslands agerande med tanke på deras nära relation. Inte heller verkar dom förstå hur en internationell elmarknad fungerar. 

Vi socialdemokrater tar energikrisen på största allvar. Vi är öppna för att bygga ut alla typer av förnyelsebar och fossilfri el, som exempelvis kärnkraft, vindkraft och vattenkraft. Men det går inte att trolla fram ett nytt kärnkraftverk på en dag. Vi ser dock flera möjligheter att snabbt öka elproduktionen i södra Sverige. Vi ska se till att våra kraftvärmeverk snabbt börjar producera mera el så att de kan avlasta elsystemet. Vi ska se till att öka på möjligheterna för storskalig produktion av biodrivmedel som minskar vårt beroende av fossila drivmedel samt ger arbetstillfällen på landsbygden. Men här och nu behöver vi hjälpa hushållen och företagen att klara de elpriser som vi redan har och som väntas bli ännu värre i vinter. 

Det förslag som vi lagt kommer att ge hushållen i prisområde 3-4 ungefär tre gånger så mycket stöd som det gav i våras. Det kommer även hjälpa företagen som redan nu är i en akut situation. Genom åtgärder som inte spär på en redan överhettad elmarknad, utan sänker priserna och sänker nätavgifterna samt ger återbäring till hushåll och företag som är hårt drabbade så kommer detta stöd fungera i den situation vi nu befinner oss i. Regeringen har redan nu bjudit in samtliga riksdagspartier till överläggningar för att tillsammans hitta långsiktiga spelregler för alla energislag och för att skapa en långsiktig och stabilare energimarknad.

Det pågår ett krig i Europa som Putin är ansvarig för. Det är till stor del på grund av kriget och av Putins energispel med gaspriser och oljepriser som vi har de höga elpriserna i södra Sverige. Vi tar problemet på största allvar och är beredda att hjälpa hushållen och företagen. Samtidigt behöver vi fortsätta bygga ut elproduktionen och vi är öppna för alla kraftslag. Men här och nu behöver vi tillsammans även arbeta för att minska den elkonsumtion som är möjlig.

Vi socialdemokrater ser verkligheten och arbetar aktivt för att hjälpa hushållen och företagen. Till skillnad från SD som lever i någon fantasi om att det är ett snabbt problem att lösa. Vi kommer satsa på att bygga ut elproduktionen. Vi kommer stödja hushåll och företagen för de höga elräkningar som kommer. Så kan SD sitta bland molnen och göra ingenting som de gör idag medan vi jobbar.