"Elpriserna är sossepriser, inte Putinpriser"

Svar på debattartikeln "Svenskarna ska inte drabbas av Putinpriser" den 23 augusti.

Debatt 3 september 2022 12:53
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I en insändare försöker ledande socialdemokrater att skylla ifrån sig de höga elpriserna på Putin. Det alla borde fråga sig som låter sig luras av dem är varför Putin uppenbarligen låtit norra Sverige skonas från de prisrekord som nu södra Sverige plågas av. Det handlar i verkligheten om sossepriser på el, då utbudet av elproduktion har minskat avsevärt under deras regeringsinnehav. 

Där hälften av landets kärnkraftsreaktorer har lagts ned, där en stor del av den installerade effekten i kraftvärmen inte är tillgänglig då den blivit olönsam med anledning av de skatter regeringen har infört och den småskaliga vattenkraften hotas i miljöprövningar som saknar politiskt stöd i riksdagen. Som en följd av detta och vår indelning i elprisområden har regeringen därmed låtit tysk kolkraft och rysk naturgas sätta priset på elen i södra Sverige, istället för fossilfri svensk kärnkraft. 

Socialdemokraternas lösning inför den kommande vintern är att tillsätta en utredning som ska vara klar först två månader efter valet och där det handlar om att man ska få tillbaka sina egna pengar från de så kallade flaskhalsintäkterna. Något som blir en engångseffekt och som eldar på prisutvecklingen på elen då producenter kan höja priserna än mer. 

Sverige behöver inte mer bidrag. Det behövs en politik som gör att elen i större utsträckning produceras när vi behöver den, istället för att tvingas planera sin konsumtion då regeringen gjort vårt kraftsystem mer väderberoende. Det behövs en politik som inför den kommande vintern ger en kostnadslindring med slopad skatt och moms på elen. Men framförallt att all tillgänglig elkraft i södra Sverige verkligen körs för att nå lägsta möjliga pris på elen. Det får man med vår politik.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa