Många skäl till problemen i Östersjön

Replik "Överfiske inte största hotet mot Östersjön".

Överfiske, sälmask, skarv och vattenskotrar. Debattören radar upp flera hot mot Östersjöns fiskebestånd.

Överfiske, sälmask, skarv och vattenskotrar. Debattören radar upp flera hot mot Östersjöns fiskebestånd.

Foto: Michael Probst

Debatt2021-07-29 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommentar till Jan-Gunnar Johanssons inlägg i VT.
Vad gäller brist på fisk är det helt klart att under många år har bland andra Västkustfiskarna rensat Östersjön på sill, vilket bevisas av foton som bland annat jag själv har när dessa trålare, ibland upp till 20 stycken, "vilar upp sig" i Västervik. Fiskfabriken läggs nu ner och ingen vet när den kan sätta i gång igen. 

Alla dessa yrkesfiskare från Blekingskusten och nedåt som levt på torskfiske får lägga ner – och den största orsaken är, förutom det salta vattnet som behöver komma in genom Öresund till bland annat Bornholm, är sälmasken. Sälmasken, som finns i sälens avföring går vidare till torskens föda och angriper torskens lever, som gör att den inte fortsätter sin uppväxt. Under min tid som tillsynsman och reproduktionsansvarig för gädda och abborre i Västerviks kommun under tre år var tillväxten i framförallt Överumsviken god, men förstörs nu med höghastighetslekar med vattenskotrar.

Vad sedan gäller skarven, de så kallade "ålakråkorna", så är det bara att kolla på klippan som finns utanför gamla Roddklubben. Där kunde man förr lägga nät och få bra fångster, men i dag kalasar dessa importerade skarvar på det som finns kvar. Expertisen ville redan för två år sedan minska sälbeståndet med minst 25 000, men det räcker inte i dag.

Minst 50 procent av yrkesfiskarna vid Sydkusten har kastat in handduken tyvärr. Vad gäller syrebrist i Östersjön och dess förfall så har det bara varit en enda politiker som visat intresse och det är Sverker Thorén. Alla sossar från Kalmar län har, vad jag vet, inte gjort ett enda dugg.