Många frågor kvarstår kring flygplatsens framtid

Svar på debattartikeln "Låt hoppet leva om förbättrad infrastruktur!" den 1 februari.

Debattörern undrar om det verkligen är en kommunalt finansierad flygplats, som Västervik behöver?

Debattörern undrar om det verkligen är en kommunalt finansierad flygplats, som Västervik behöver?

Foto: Marie Kerrolf

Debatt2023-02-06 05:49
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vänsterpartiet har på ett tidigt stadium konstaterat att det inte finns underlag för en flygplats och har argumenterat för detta. Vid debatter via insändare tycker vi att frågorna måste förankras i historiken och därmed kan man som Lennart Brewitz tycka att vi framhäver oss. Men det är inte syftet, det är istället att man ska kunna läsa artikeln utan att ha läst tidigare artiklar.

De flygplan du pratar om föranleder ett antal frågor såsom:

  • Kommer de att på sikt bli billigare eller dyrare än dagens flygplan?
  • Kommer batterierna till dessa plan att bli billigare eller dyrare på sikt?
  • Kommer elektriciteten att bli billigare eller dyrare på sikt?
  • Var ska dessa jordartsmetaller brytas, som är förutsättningen för denna teknik?
  • Vad ska vi använda tiden vi tjänar på att flyga runt i södra Sverige på sikt?

Sannolikt finns mycket mer att säga men detta är början på en livscykelanalys.

Slutligen undrar vi i Vänsterpartiet om det är en kommunalt finansierad flygplats, som Västervik behöver?