Hur vill ni barnläkare finansiera flygplatsen?

Debattören svarar - och ställer nya frågor - till de barnläkare som skrivit om behovet av en fungerande flygplats i Västervik.

Debattören svarar - och ställer nya frågor - till de barnläkare som skrivit om behovet av en fungerande flygplats i Västervik.

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Debatt2022-05-15 17:37
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på debattartikeln "Flygplats i Västervik kan vara livsavgörande" den 10 maj skriven av signaturen "Barnläkarna i Västervik".

Denna flygplats har varit föremål för många genomlysningar och där har bland annat tv-programmet Uppdrag granskning gjort en god analys. Allt som gjorts tyder på att fortsatt investering saknar grund. Trots detta fortsätter majoriteten att investera i Västerviks flygplats.

Därför har vi ställt frågan till majoriteten i regionen, om de anser att det behövs en flygplats i Västervik för akuta transporter till och från Västervik. Svaret vi fick var att detta inte behövdes och de var inte beredda att tillskjuta medel för densamma heller. Dock säger de att om en flygplats finns kommer de att använda densamma.

Er arbetsgivare säger alltså nej till en flygplats.

Västerviks kommun är inte ansvarig för sjukvårdsfrågor och behöver sina skattemedel till välfärd och infrastruktur bland annat.

Vi politiker är valda att besluta om skatter samt förvalta dem på bästa sätt efter bästa förmåga vilket vi berättat enligt ovan.

Har ni någon annan finansiering får ni visa på den.

Leif Svensson, V
Leif Svensson, V