Flygplats i Västervik kan vara livsavgörande

Vi barnläkare i Västervik skulle vilja komma med några förtydliganden i frågan om behovet av flygplats i Västervik.

Barnläkare i Västervik anser att en flygplats i Västervik har stor betydelse för vilken vård som kan bedrivas från norra Region Kalmar län.

Barnläkare i Västervik anser att en flygplats i Västervik har stor betydelse för vilken vård som kan bedrivas från norra Region Kalmar län.

Foto: Ulrik Alvarsson

Debatt2022-05-10 06:26
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Akuta transporter med ambulansflyg är i nuläget endast möjliga med helikopter, inte med flygplan. Helikoptertransport är en väderkänslig och därmed ofta inte tillgänglig transportmetod. Specialistkompetens för barnintensivvård saknas på Västerviks sjukhus och därmed även för ambulanstransporter till flygplats i Norrköping/Linköping. Förlossning och akutsjukvård är oförutsägbara verksamheter, exempelvis kan barn med svåra hjärtfel födas i Västervik.

Västerviks sjukhus har utöver avsaknaden av flygplats generellt dåliga kommunikationer och långa avstånd till adekvat barnintensivvård i Lund eller Stockholm, varför transport dit med vägambulans inte är aktuellt. Västerviks barnklinik är unik i bemärkelsen att sakna närliggande flygplats, vilket rimmar illa med hälso- och sjukvårdslagens mål om en sjukvård inklusive sjuktransporter på lika villkor för hela befolkningen. Region Kalmar län medfinansierar Svenskt Ambulansflyg, nyttan med detta för norra delen av Region Kalmar län är mycket begränsad i frånvaro av flygplats.

Behovet av akuta flygtransporter varierar från år till år, och i avsaknad av flygplats genomförs nu transporter med vägambulans som annars skulle skett med flygplan. Oavsett antal transporter kan betydelsen av transportmetod och -tid i varje enskilt fall vara stort.

Exempelvis om ett barn föds med ett livshotande hjärtfel och behöver förflyttas till Lund där barnhjärtsjukvården bedrivs. I nuläget tillkallas ett transportteam som åker med bil/ambulans från Stockholm till Västervik, lastar barnet i ambulans och transporterar barnet till flygplats i Linköping/Norrköping, och flyger till Lund. Med en flygplats i Västervik skulle transportteamet kunna flyga till Västervik och påbörja specialistvården, varefter vidare transport kan ske direkt från flygplatsen i Västervik. Detta skulle innebära flera timmars tidsvinst vid transportteamets resa till Västervik och patientens vidare transport till Lund. Även vid behov av barnintensivvård i Stockholm kan en flygplats i Västervik innebära att transportteamets resa tur och retur till Stockholm blir flera timmar kortare med flyg jämfört med vägambulans. Utöver själva vinsten i transporttid kan specialistvården initieras i ett tidigare skede, vilket kan vara helt livsavgörande i det enskilda fallet.

Sammantaget anser vi barnläkare i Västervik att en flygplats i Västervik har stor betydelse för vilken vård som kan bedrivas från norra Region Kalmar län.