Länsunionen: "Personalbristen är ett samhällsproblem"

Svar på debattartikeln "Vad gör ni i Länsunionen för er vårdpersonal?" den 2 juli.

Personalbristen inom vård och omsorg är ett stort problem i Region Kalmar län och det gäller att göra yrkena attraktiva med olika åtgärder, skriver debattörerna som svar på en tidigare insändare.

Personalbristen inom vård och omsorg är ett stort problem i Region Kalmar län och det gäller att göra yrkena attraktiva med olika åtgärder, skriver debattörerna som svar på en tidigare insändare.

Foto: Bertil Ericson / TT

Debatt2022-07-07 06:23
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

S och C delar helt insändarskribentens uppfattning om att villkoren för medarbetarna inom sjukvården måste fortsätta att förbättras.

Den demografiska utvecklingen, där vi blir färre som arbetar, gör det svårare att hitta fler som kan arbeta inom vården i framtiden. Efter pandemin ser vi att det är brist på arbetskraft i många yrken i hela länet och i hela Sverige. Tillgången på medarbetare förväntas minska med 20 procent i vårt län till 2035 och samtidigt förväntas efterfrågan öka med 40 procent. Personalbristen inom välfärden är alltså ett samhällsproblem där vi som region behöver arbeta framför allt inom tre områden.

Det första är att arbeta med att göra yrken mer attraktiva för att behålla medarbetare. Detta måste ske genom fortsatta lönesatsningar, karriärmöjligheter och breda satsningar på ledarskap och förbättrad arbetsmiljö. Verksamhetscheferna och professionerna måste få utrymme att långsiktigt utveckla regionen till en bättre arbetsgivare. 

Som majoritet har vi gjort mycket inom området, men det återstår också mycket framåt. Under mandatperioden har vi gjort historiska lönesatsningar på 80 miljoner kronor utöver den ordinarie uppräkningen. Vi har maxat friskvårdsbidraget till 5 000 kr för att kunna ge medarbetarna viktig återhämtning. Vi satsar nu också på att både sjuksköterskor och undersköterskor kan vidareutbilda sig till specialist med bibehållen lön. En viktig satsning för att också undersköterskor ska kunna göra karriär både när det gäller arbetsuppgifter och lön. Inför kommande budget lägger vi också ett särskilt fokus på den vårdpersonal, både sjuksköterskor och undersköterskor, som arbetar obekväma tider genom höjda ersättningar. Detta gör vi samtidigt som ett uppdrag ges att successivt avveckla möjligheten att hyra in grundutbildade sjuksköterskor.

Det andra området handlar om breda satsningar för att utbilda och rekrytera nya medarbetare. Genom samverkansavtal med Linnéuniversitetet utbildar vi sjuksköterskor på alla sjukhusorter i länet. Särskilda satsningar görs också för fler undersköterskor när det gäller omsorgscollege och på våra folkhögskolor. Vår läkarutbildning i Kalmar ska fortsätta utvecklas. Vi behöver fortsätta arbetet med att kunna ta emot fler praktikanter för att möjliggöra utbildning för fler.

Det tredje området handlar om omställningen till nära vård. Vi behöver arbeta på nya sätt genom till exempel ökad digitalisering. Vi behöver ta tillvara på den enskilde patientens möjligheter. Vi behöver också samverka mer mellan olika vårdnivåer och länets kommuner. Under mandatperioden har vi satsat närmare 300 miljoner kronor för att förstärka vår primärvård som är ett viktigt led i detta arbete.

Sammanfattningsvis: vi driver en offensiv medarbetarpolitik för att alla vårdens medarbetare ska kunna utvecklas och vara stolta över Region Kalmar län som sin arbetsplats. För bättre arbetsvillkor, arbetsmiljö och jämställd lön.