Körsbärsplockning om elpriserna på ledarsidan

Svar på ledartexten "Miljöpartiet kan inte skylla på ryssen" den 15 februari.

Debatt 17 februari 2022 14:20
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Körsbärsplockning är den vanligaste formen av forskningsfusk. Det innebär att man använder resultat som talar för den egna ståndpunkten och bortser från annat som talar emot.

Tisdagens ledare i VT är ett exempel på körsbärsplockning.  

Den bygger på en rapport från Energiforsk som visar att elpriserna i elområde 3 och 4 varit 30-45 procent lägre om två reaktorer i Ringhals inte lagts ned.

Uppgiften i sig är korrekt men andra delar av rapporten som talar mot tesen finns inte med.  

Energiforsk gjorde en simulering av elmarknaden hösten 2021 och tillförde antingen 1,8 GW kärnkraft (Ringhals 1 och 2) eller 3,5 GW havsbaserad vindkraft i södra Sverige.  

I båda fallen blev resultatet detsamma. Med nuvarande begränsningar i överföringskapacitet till utlandet hade tillkommande elkraft stannat i landet och därmed påverkat priserna nedåt. Om kapaciteten för export samtidigt varit högre, hade priserna inte sjunkit.

I en pressrelease om rapporten från Energiforsk säger vd Markus Wråke så här:

"På kort sikt innebär mer produktion lägre priser, men vi vet också att det kommer att vara lättare att nå ett koldioxidfritt Europa med ett sammankopplat elsystem, och då minskar även betydelsen av enskilda kraftverk."  

Fakta är att Sverige i dagsläget inte har någon elbrist, inte ens under december 2021 med rekordhöga elpriser. Dessa beror på en misslyckad energipolitik i Tyskland och en modell för prissättning som gör att svenska konsumenter tvingas vara med och dela notan.

Samtidigt vet vi att elbehovet kommer att stiga kraftigt. Det kan bara lösas med långsiktiga överenskommelser över partigränserna och lämpar sig inte som profilfråga i ett enskilt val.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa