Hjälp hushållen ställa om i stället

Svar på debattartikeln "Nu sänker regeringen skatten på bensin och diesel" den 14 september.

Enskilda satsningar på fler laddstolpar är välkommet, men det krävs mer för att minska den klimatpåverkan som billigare bensin och diesel orsakar, skriver debattören.

Enskilda satsningar på fler laddstolpar är välkommet, men det krävs mer för att minska den klimatpåverkan som billigare bensin och diesel orsakar, skriver debattören.

Foto: Anders Wiklund/TT

Debatt2023-09-21 06:05
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu sänks skatten på bensin och diesel, skriver Moderaternas Edward Riedl och hans lokala riksdagskollega Marie Nicholson. Vid pump blir skatten dock högre än tidigare för diesel och marginellt lägre för bensin. Liksom med den förra skattesänkningen så riskerar vi att knappt märka det, eftersom stigande världsmarknadspris på olja och sjunkande svensk kronkurs kan äta upp allt. 

Hålet i statskassan på närmare sju miljarder kronor per skattesänkning går däremot inte att komma ifrån. Självklart kan andra, mer träffsäkra, satsningar gynna Sveriges mest utsatta hushåll och företag bättre än att ge alla billigare bensin. Det säger också regeringens eget finansdepartement; riktat stöd till gles- och landsbygd, till särskilt transportberoende näringar som jord- och skogsbruk, stöd till kollektivtrafiken och höjt bostads- och socialbidrag är några exempel.

Riedl lyfter också fram att reduktionsplikten ska sänkas; trots bokstavligt talat brinnande klimatkris ska andelen fossil olja i bensin och diesel öka. Detta trots att Riksrevisionen slår fast att reduktionsplikten är ett kostnadseffektivt sätt att minska vår klimatpåverkan, och att en betydande och ökande andel av biodrivmedlen som används i reduktionsplikten är svenska, stärker vårt välstånd och skapar arbetstillfällen. Den sänkta reduktionsplikten kan leda till att Sverige missar inte bara våra egna klimatmål utan också EU:s, vilket skulle leda till böter i mångmiljardklass, vilket regeringens egen utredare John Hasslers varnar för. 

Sverige ska ”fortsätta vara ledande inom miljöarbetet”, skriver Riedl, som också slår fast att ”Sverige ska klara klimatomställningen”. Det är klokt – svenskt näringsliv i hela landet har visat att det främjar vår konkurrenskraft och tryggar vår framtid som välfärdsland. Men enskilda och välkomna satsningar på fler laddstolpar och eldrivna tunga fordon – premien för elbilarna har regeringen ju avskaffat – räcker inte långt mot den ökade klimatpåverkan från billigare bensin och diesel och mer fossilt i varje liter. Ska Sverige behålla trovärdigheten och initiativet i omställningen, krävs klimatsatsningar långt bortom det vi hittills har sett. Hela landet medverkar gärna, men regeringen måste ta initiativet – hjälp hushållen och företagen ställa om!