Gör inte energidebatten till ett jippo

Debatt 18 oktober 2021 05:36
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på ledartexten "MP missbrukar den demokratiska arenan" den 9 oktober.

Det är mycket olyckligt att den pågående debatten om elförsörjningen i Sverige har utvecklats till ett politiskt och medialt jippo. Som troligen alla vet och i synnerhet alla ledarskribenter och aktiva politiker i varje fall borde veta är att kärnkraft varken är förnyelsebar, fossilfri, ren eller ekonomiskt konkurrenskraftig. Det finns heller inga fakta som talar för det kommer att byggas någon ny kärnkraft i Sverige trots att det sprids diverse påhittade skrönor om detta både på ledarsidor och i den politiska debatten.

Några politiska partier kommer inte att avveckla befintliga kärnkraftsreaktorer utan de kommer att avvecklas när det för deras ägare inte är tekniskt eller ekonomiskt försvarbart att behålla dem i drift, vilket troligen inte sker inom de närmaste 20-30 åren.

Som jag tidigare också skrivit så avvaktar tyvärr våra politiker med att vidta nödvändiga åtgärder för att öka den inhemska elproduktionen. Dessa åtgärder är att besluta att havsbaserad vindkraft och solcellsproduktion är av nationellt riksintresse. Detta skulle i klartext betyda att staten aktivt verkar för att dessa energikällor får möjlighet att expandera. Rädslan för dessa beslut är troligen grundad i att när kablarna för export av el inte är tillräckligt utbyggda så kommer elpriset att bli nationalekonomiskt för lågt för befintlig elproduktion och då främst för kärnkraft.

Ta också bort de fyra olika elområdena tills Svenska Kraftnät gjort sitt jobb och byggt ut stamnätet. I dag tjänar Svenska Kraftnät (staten) stora summor på överföringskostnader när priset stiger i söder. Elpriset kommer även att bli mer och mer ett nordeuropeiskt elpris på grund av att vi sedan lång tid tillbaka beslutat att el ska vara en handelsvara som styrs av tillgång och efterfrågan i våra grannländer. Idag via Nordpol som är en elbörs för Norden exklusive Island, men inklusive Baltikum.

Vi talar för övrigt väldigt lite om eleffektivisering trots att vi under 2000-talet minskat vår elanvändning med cirka 10 procent (från 150 till 135 TWh/år) trots en fördubbling av BNP och en ökad elektrifiering av vårt samhälle och vår fordonspark.

Avseende elbesparande åtgärder så är en nedläggning av den mekaniska massatillverkningen på våra tidningspappersbruk mycket eftersträvansvärt. Redan har två av våra fem tidningspappersbruk lagt ner sin massatillverkning. Nämligen Ortviken utanför Sundsvall och Kvarnsveden utanför Borlänge. Det är bra för skogsägarna som då ges möjlighet att få sin råvara bättre värderad och mer förädlad och därmed anpassad till andra typer av produkter.

Det är också bra för skattebetalarna eftersom dessa pappersbruk inte betalar någon elskatt vilket inneburit flera miljarder i årliga subventioner. Det är förstås även bra för miljön eftersom den elektricitet som varje en av dessa bruk förbrukar räcker till för att ge el till cirka 1 miljon elbilar.  

Med dessa grundläggande och av de flesta vedertagna fakta på Sveriges elsituation så är det nu hög tid att sticka hål på den jippouppblåsta elektriska ballongen.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Jakob Styrenius: Utsikterna för ett lokalt maktskifte • Frågorna som kan påverka valutgången

Utsikterna för ett lokalt maktskifte • Frågorna som kan påverka valutgången

Ledare: Farmanbars kraftlösa vindkraftsdrömmar

Farmanbars kraftlösa vindkraftsdrömmar

Debatt: Svenskar, stå på er och våga ifrågasätta staten!

Svenskar, stå på er och våga ifrågasätta staten!

Debatt: Debattören trillar själv ner i okunskapens fack

Debattören trillar själv ner i okunskapens fack

Debatt: Stor okunskap kring olika energislag

Stor okunskap kring olika energislag
Visa fler