Gärna ett par arbetsskor men först en anständig lön

Svar på debattartikeln "Göran Nilsson försöker plocka billiga politiska poäng" den 4 september.

Debatt 8 september 2022 10:19
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

"Billigt utspel" och "billiga politiska poäng", det får stå för Dan Nilsson som jag känner som en många gånger klarsynt, resonabel och samarbetsvillig politiker med humanism som grund i sitt politiska arbete. 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet styrde landstinget/regionen i tolv år. Resultatet blev en tvingande skattehöjning på 49 öre. Även 2002 var pengarna slut och primärvården fick ett stålbad av omstrukturering efter att Socialdemokraterna kört ekonomin i botten.

En tredje omgång med socialdemokratiskt styre är således en uppenbar ekonomisk risk. Vad kan befaras? Glesbygdens sjukvård kommer nog inte att prioriteras och därmed är åter Överums läkarmottagning i fara. Allra helst vid ett styre med Vänsterpartiet som öppet tar avstånd från entreprenörsdriven vård. 

Dan Nilsson undrar vad Liberalerna gjort under sin tid i majoritet i Region Kalmar län. Tiden för L har använts till att hålla kontakt med väljare, arbete inom sjukvården och att prata med personal. Inga skor har efterfrågats och exemplet från Dan Nilsson om yrkesskor visar tyvärr på okunskap då dom beskrivna har stålhätta, spiktrampsskydd, syraskydd och värmetålighet vilket regleras i lag om arbetsmiljö. 

En egen felaktighet får erkännas. Skorna ryms i lönekuvertet för det är ju rätt tomt.

Gärna ett par arbetsskor men först en anständig lön.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa