Gårdsförsäljning – en falsk idyll

Gårdsförsäljning av alkohol riskerar att försämra folkhälsan och öka ungas alkoholkonsumtion, menar skribenten.
Gårdsförsäljning av alkohol riskerar att försämra folkhälsan och öka ungas alkoholkonsumtion, menar skribenten.

Debatt 24 januari 2023 06:20
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på ledartexten "Lantliga mikroföretag med stor potential" den 21 januari.

Gårdsförsäljning strider mot EU-rätten, är en landsbygdsbluff och kostar både liv och hälsa för svenska folket.

Går det att kombinera gårdsförsäljning med ett alkoholmonopol?

Nej, det går inte. Dessvärre undersökte inte gårdsförsäljningsutredningen frågan om gårdsförsäljning faktiskt går att kombinera med Systembolagets monopol i Sverige. I IOGT-NTO:s granskning av utredningen är det tydligt att det ej går att kombinera då det ej är förenligt med reglerna om varors fria rörlighet. Vilket i sin tur skulle göra att EU-rätten tar bort Sveriges detaljhandelsmonopol, något som sen inte går att få ogjort.

Gynnas landsbygden av gårdsförsäljning?

I kommittédirektiven framgår att det främsta syftet med gårdsförsäljning skulle vara att stärka landsbygden, gårdsförsäljningsförslaget däremot föreslår rätt till detaljhandel för tillverkare av alkoholdrycker oavsett geografisk placering. Idag befinner sig de allra flesta alkoholdryckstillverkare i städer och så troligen även nya tillverkare. Dessutom tjänar småskaliga tillverkare mer på att sälja sina produkter genom Systembolagets monopol än vad de skulle kunna göra genom gårdsförsäljning, då alla fördelar med monopolet skulle försvinna. Gårdsförsäljning må låta trevligt då det får oss att tänka på ett mysigt bryggeri på landsbygden, men dessvärre är det troligen inte den utveckling vi skulle få se. Så att tro att gårdsförsäljning kommer gynna landsbygden är en utopi.

Folkhälsan är den stora förloraren

Enligt utredningen skulle cirka 7-14 liv extra förloras varje år och de kvalitetsjusterade levnadsåren i Sverige skulle minska med 440 år. Och detta är då räknat ifall att gårdsförsäljning skulle gå att kombinera med ett monopol, vilket som sagt är en omöjlighet. I verkligheten skulle vi alltså få helt andra konsekvenser för folkhälsan grund av gårdsförsäljningens införande.

Ungas låga alkoholkonsumtion

I Sveriges idag har vi en låg alkoholkonsumtion hos unga. Analysen av utredningen menar på att gårdsförsäljning i stadsmiljö långsiktigt leder till ökad alkoholkonsumtion och ett ökat intresse av alkoholprodukter hos barn och unga. En generation som idag visar väldigt lite intresse för alkohol.

Det flesta svenskar är positiva till Systembolagets monopol, till och med bland dem som arbetar inom ölbranschen, dessvärre får vi säga hejdå till monopolet om vi säger ja till gårdsförsäljning.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa