Flygplatsen kan bli Västerviks Silicon area

Svar på debattartikeln "Är det verkligen realistiskt med elflyg i Västervik?" den 21 januari.

Debatt 25 januari 2023 05:21
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Förhoppningspolitik eller realistiskt anpassad politik till klimat, miljö och välfärd är dagens valmöjlighet.  För oss i Vänsterpartiet är det senare alternativet såväl naturligt som självklart.

Var Vänsterpartiet står i frågan om Västerviks flygplats vet sannolikt de flesta av tidningens läsare. På ett tidigt stadium konstaterade vi vad Tommy Ivarsson redogör för i lördagens VT.

Vi kan alla inklusive oss politiker tänka fel och göra fel i ett allt snabbare tempo i världen, Europa och nu även i Västervik. Man bör inse detta och göra om utan att fastna i prestige om att till varje pris kämpa för ett flygfält i Västervik. Politiker, som erkänner fel och ändrar åsikt får oftast folkets förståelse medan politiker, som ihärdar utan verklighetsgrund, förr eller senare kommer att tappa förtroendet vid framtida val – alternativt tappa en valbar plats i partiet.

Området ger möjlighet till en stor och lättillgänglig solcellspark såväl som industrimark, vilket Västervik saknar. Detta har vi tidigare föreslagit i en motion. Flygplatsområdet har ju idag en välfungerande och framdragen infrastruktur dessutom. Det skulle kunna bli Västerviks Silicon area med egenproducerad energi.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa