Flygplatsen kan bli Västerviks Silicon area

Svar på debattartikeln "Är det verkligen realistiskt med elflyg i Västervik?" den 21 januari.

Möjligheterna för Västerviks flygfält är många, menar skribenten som bland annat ser industrimark med självförsörjning av solcellsel som en möjlighet.

Möjligheterna för Västerviks flygfält är många, menar skribenten som bland annat ser industrimark med självförsörjning av solcellsel som en möjlighet.

Foto: ADAM IHSE / TT

Debatt2023-01-25 05:21
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Förhoppningspolitik eller realistiskt anpassad politik till klimat, miljö och välfärd är dagens valmöjlighet.  För oss i Vänsterpartiet är det senare alternativet såväl naturligt som självklart.

Var Vänsterpartiet står i frågan om Västerviks flygplats vet sannolikt de flesta av tidningens läsare. På ett tidigt stadium konstaterade vi vad Tommy Ivarsson redogör för i lördagens VT.

Vi kan alla inklusive oss politiker tänka fel och göra fel i ett allt snabbare tempo i världen, Europa och nu även i Västervik. Man bör inse detta och göra om utan att fastna i prestige om att till varje pris kämpa för ett flygfält i Västervik. Politiker, som erkänner fel och ändrar åsikt får oftast folkets förståelse medan politiker, som ihärdar utan verklighetsgrund, förr eller senare kommer att tappa förtroendet vid framtida val – alternativt tappa en valbar plats i partiet.

Området ger möjlighet till en stor och lättillgänglig solcellspark såväl som industrimark, vilket Västervik saknar. Detta har vi tidigare föreslagit i en motion. Flygplatsområdet har ju idag en välfungerande och framdragen infrastruktur dessutom. Det skulle kunna bli Västerviks Silicon area med egenproducerad energi.