Familjeskogsbruken har tagit ansvar i generationer

Södras uppdrag är att se till helheten och balansera skogens olika roller, skriver debattörerna som svar i en tidigare debatt.

Södras uppdrag är att se till helheten och balansera skogens olika roller, skriver debattörerna som svar i en tidigare debatt.

Foto: Anders Andersson

Debatt2024-02-09 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på debattartikeln "Har Södra Skogsägarna inte något som helst ansvar?" den 29 januari.

Södra samlar fler än 50 000 privata familjeskogsbrukare i Götaland och för oss är ett aktivt och hållbart skogsbruk centralt.

Skogsägarnas mål ser olika ut, men gemensam är viljan att lämna över en skog till nästa generation som är bättre än den man själv började med. Många av de viktiga och uppskattade värden som finns i skogarna i Götaland idag är resultatet av generationer ansvarsfulla skogsägare och deras aktiva skogsbruk och arbete med att bevara och utveckla naturvården. 

Södra utför alltid naturvärdesbedömningar inför skogliga åtgärder och tar hänsyn till fridlysta arter i det enskilda fallet och utifrån artens krav. Vår grund är sedan länge god miljöhänsyn vid alla skogsbruksåtgärder, utförande av naturvårdande skötsel och att lämna skogar orörda. I flera av de fall Skogsgruppen i Tjust refererar till, beror insatserna dessutom på eskalerande angrepp av granbarkborre, något som östra Götaland drabbats hårt av och som ohanterat leder till en skelettskog med döda granar. 

Vare sig den enskilda skogsägaren eller Södra agerar lättvindigt. Skogen ser olika ut och det görs individuella bedömningar. Det är inte en enstaka person som tar besluten i den typ av ärenden som Skogsgruppen i Tjust refererar till. Vår organisation består av välutbildade medarbetare där både skoglig, ekologisk och juridisk kompetens ingår och vars uppgift tillsammans är att väga samman alla olika aspekter. Det är nämligen inte svart eller vitt. Skogen fyller många roller som vi tar hänsyn till. Som kolsänka, som hem till arter, som råvara, som möjliggörare för jobb och utveckling på landsbygden. Södras uppdrag är att se till helheten och balansera dessa, likt benen på en pall. Vi gör det i enlighet med gällande lagstiftningar och skogsägarnas mål och tankar med sin skog. Vi uppskattar också den dialog vi har med både myndigheter och flera miljöorganisationer lokalt och nationellt och som vi ser som viktig för arbetet framåt.

Många skogsägare skattar högt att ha en vacker skog som är trevlig att vistas i. De har ett stort intresse för biologisk mångfald vilken är en självklar del av skogen de äger. Och det kan förenas med skogsbruk för att förse samhället med träråvara som ersätter fossila alternativ. Att minska klimatförändringarna är nämligen oerhört viktigt för den biologiska mångfalden också.

Lucas Andersson, områdeschef Södra, Åtvidabergs verksamhetsområde
Pia Andersson, ordförande Åtvidaberg Östra Skogsbruksområde
Johan Johnsson, områdeschef Södra, Vimmerby verksamhetsområde
Magnus Johansson, ordförande Vimmerby Skogsbruksområde