Har Södra Skogsägarna inte något som helst ansvar?

Skogsstyrelsen, högsta myndighet för skogsfrågor, har under nuvarande generaldirektör systematiskt monterat ner naturvårdsfrågorna.

Skogsbolagen drar nytta av att Skogsstyrelsen monterat ner naturvårdsfrågorna, menar skribenten som är kritisk till att avverkningar kan tillåtas ske i strid mot artskyddsförordningen.

Skogsbolagen drar nytta av att Skogsstyrelsen monterat ner naturvårdsfrågorna, menar skribenten som är kritisk till att avverkningar kan tillåtas ske i strid mot artskyddsförordningen.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Insändare2024-01-28 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Medarbetare på olika nivåer har slutat därför att de inte längre har ledningens förtroende. Många orkar inte jobba kvar längre.

Och skogsbolagen är förstås mer än nöjda. Koncernen Södra Skogsägarna, som genomför många avverkningar här i Tjust, kan operera helt fritt. Skogsstyrelsens personal åker inte längre ut i fält och kontrollerar avverkningsanmälningar trots att skogsgruppen i Tjust gång på gång meddelar om skogar med skyddsvärda och rödlistade arter. 

För Södras del är det bara jakten på skogsråvara som gäller. Den naturvårdshänsyn man berömmer sig av är en ren illusion. Bolaget jobbar enligt färdiga mallar. Mängder av dokumenterade avverkningar har skett utan någon som helst hänsyn till rödlistade arter. Bolaget avverkar systematiskt i strid med artskyddsförordningen och miljöbalken, vilket börjar uppmärksammas mer och mer i media.

Att en del markägare tar hänsyn är sannerligen inte Södras förtjänst. Men hur många markägare har kunskapen och viljan att med ”frihet under ansvar”, som det heter, väga in hänsyn? Några hänsynsträd sparas, lite skog i de otillgängligare markerna får stå kvar – det är allt.

Kunskapen om fågellivet, rödlistade växter, svampar och andra organismer är oftast liten. Men det finns faktiskt goda möjligheter för intresserade markägare att göra avtal där man kan få mer än full ersättning för att begränsa brukandet i marker av högt skyddsvärde. Samtidigt som man fortsätter att äga marken. Om bara intresset och viljan finns.

En av de sista resterna av gammal naturskog har nu anmälts för avverkning för andra gången i norra kommundelen, eftersom skogsgruppen i Tjust förra gången till och med fått med sig Mark- och miljödomstolen i sitt överklagande. Gruppen har inventerat och påvisat mycket stora naturvärden, arter som lever på nåder i små isolerade fragment. 

Men nu är det dags igen. Tjustleden (vandringsleden) har här en av sina finaste passager genom den 35 hektar stora avverkningsanmälan. Systematiskt utnyttjar en del markägare skogsstyrelsens ”icke-beslut”. Och Södra Skogsägarna gnuggar händerna.

Detta är läget i Sverige 2024!