Dialog kan minimera kritiken, Billtorp!

Svar på Andreas Billtorps debattartikel "Spekulationer och felaktigheter i budgetdiskussionen" den 5 december.

Att behöva bli inbjuden av föräldrar att åka buss från nedläggningshotade skolor och sträckan ska inte behövas för att ha insikten, menar politikern Pontus Larsson (S) i ett debattsvar till barn- och utbildningsnämndens ordförande Andreas Billtorp (M).

Att behöva bli inbjuden av föräldrar att åka buss från nedläggningshotade skolor och sträckan ska inte behövas för att ha insikten, menar politikern Pontus Larsson (S) i ett debattsvar till barn- och utbildningsnämndens ordförande Andreas Billtorp (M).

Foto: Lotta Gometz

Debatt2023-12-09 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det kan svida att få kritik, med eller utan personlig närvaro, vare sig den utfärdas offentligt på olika sammankomster, möten, via sociala medier, i debattartiklar eller insändare. Nu har ju både du och jag påtagit oss uppdrag som kan innebära att vi får kritik både från allmänhet och av politiska motståndare.

Du menar att det var ovärdigt av mig att framföra kritik mot dig och ditt ledarskap i det jag kallar för ”den Billtorpska röran” vid ett tillfälle när du inte var närvarande. Alla nyhetsartiklar i VT, alla uppvaktningar du fått, alla möten du inbjudits till talar väl med all önskvärd tydlighet att det skapats stor oro bland föräldrar, barn, elever, pedagogisk personal, rektorer och personal vid barn- och utbildningsförvaltningen. Går man ut med budskapet att det ska sparas 28 miljoner i förskola och skola så är det ju inte direkt någon ”raketforskning” att förstå att det kommer drabba hårt och brett. 

Tänk om du varit lika säker i somras, som nu, att ni inte ska lägga ner någon grundskola så länge ni har makten, som du säger i måndagens VT. Att skapa denna oro, ångest och frustration, för att sedan ändra sig. Ett av många exempel gäller avståndet mellan Loftahammar och Gamleby. ”Oj vad långt det är”, det finner jag ovärdigt. Avståndet kan väl knappast vara okänt för dig innan nedläggning av Loftahammar kom på tal. Att behöva bli inbjuden av föräldrar att åka buss den sträckan ska inte behövas för att ha insikten.

Att driva politiska processer kan vara både svårt och komplicerat och det kräver dialog innan ens intentioner sipprar ut i media. Kanske är det så att liberalen Sverker Thorén har rätt i att det krävs nedläggning av någon skola? I stan eller på landsbygden? Eller så krävs det ekonomiska tillskott så vi kan ge kvarvarande förskolor och skolor förutsättningar att bedriva en acceptabel kvalitet. Kritik kommer oavsett vad man bestämmer sig för. Kritiken kan minimeras om man väljer att, med god framförhållning, ha dialog med berörda, samtidigt som det krävs långsiktighet och politiskt mod.

I just detta meningsutbyte tror jag inte att vi kommer längre, Andreas Billtorp. 

Andreas Billtorp.
Andreas Billtorp.